Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b3b33kui -- Kybernetika a umělá inteligence

V LS 2021/22 začínáme prezenční výukou. V případě potřeby jsme připraveni přepnout na distanční formu výuky.

Přednášející: Tomáš Svoboda, Petr Pošík

Cvičící: Jana Kostlivá, Martin Pecka,Petr Pošík, Zdeněk Straka

Přednášky, Cvičení, Literatura

V programovacích cvičení budeme používat Python, který se studenti naučí v B3B33ALP nebo v B4B33RPH.

Hodnocení

Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent:

  • Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získat celkem 45 bodů,
  • za test-písemku v polovině semestru můžete získat až 15 bodů a
  • závěrečná zkouška je za 40 bodů.

Každou z 5 vetších samostatných úloh (Search, Reversi, SDP, RL, ML) musíte odevzdat alespoň na minimální funkční úrovni (tj. získat za úlohu alespoň 1 bod, postih za pozdní odevzdání nepočítaje). Ze závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 18 bodů, za samostatné úlohy také alespoň 18 bodů pro získání zápočtu. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešení kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněny nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.

ABCDEF
100-9089-8079-7069-6059-5049-0

Cvičení nejsou povinná. Docházku budeme sledovat pro naši potřebu, např. pro zapamatování jmen. Předpokládáme, že diskuse nad problémy a konzultace k úlohám budou probíhat na cvičení. Konzultace mimo dobu cvičení na vyžádání. Malé úlohy a kvízy nebudou nahrazovány. V případě dlouhodobější nepřítomnosti kontaktujte svého cvičícího a domluvte si individuální konzultace.

Zkouškové termíny

Zkouška písemná, 120 min, bez materiálů, důležité údaje či základní vzorce budou součástí zadaní. Budou dopoledne 9:30-11:30 v KN:E-107, kapacita (asi) bude 80 každý. Pro účast na zkoušce je třeba mít udělený zápočet (viz. čl. 6.1 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT). Definitivní potvrzení bude cca 8.5.

Řádné termíny:

  • pátek 27.5.
  • čtvrtek 2.6.
  • středa 15.6.

Opravný (rezervní):

  • pondělí 20.6.

různé

courses/b3b33kui/start.txt · Last modified: 2022/06/22 09:21 by kostkja2