Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b3b33kui -- Kybernetika a umělá inteligence

Kontakt: Tomáš Svoboda

Přednášky, Cvičení, Literatura

V programovacích cvičení budeme používat Python, který se studenti naučí v B3B33ALP nebo v B4B33RPH, část úloh věnovaná statistickému strojovému učení s učitelem bude používat Matlab, který se využívá také v paralelně vyučovaném předmetu Automatické řízení a který bude potřeba také v následujícím semestru, v předmětu Optimalizace.

Hodnocení

Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent. Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získat celkem 45 bodů, test-písemka v polovině semestru je za 15 bodů a závěrečná zkouška za 40. Každou ze 4 vetších úloh (Search, Reversi, SDP+RL, ML) musíte odevzdat alespoň na minimální funkční úrovni. Za závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 18 bodů, za samostatné úlohy také alespoň 18 bodů pro získání zápočtu. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešené kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněny nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.

ABCDEF
100-9190-8180-7170-6160-5150-0

Cvičení nejsou povinná. Docházku budeme sledovat pro naši potřebu, např. pro zapamatování jmen. Předpokládáme, že diskuse nad problémy a konzultace k úlohám budou probíhat na cvičení. Malé úlohy a kvízy nebudou nahrazovány. V případě dlouhodobější nepřítomnosti kontaktujte svého cvičícího a domluvte si individuální konzultace.

Zkouškové termíny

Předběžně:

  • 31.5. 12.30 - 15.00 kapacita 40
  • 6.6. 13.00 - 15.30 kapacita 40
  • 18.6. 9.30 - 12.00 kapacita 30

různé

courses/b3b33kui/start.txt · Last modified: 2019/05/02 18:38 by svobodat