Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

01 Úvod, Prohledávání

Kvíz I - bonusový

Prohledávání I

 • vysvětlení
 • budeme diskutovat, jak hledat, když nevím jak je cíl daleko
 • co znamená, že algoritmus prohledávání je úplný, optimální.

Zadání úlohy: hledání cesty v bludišti

V prostředí Prohledávání stavového prostoru naprogramujte nalezení nejlevnější cesty. Nezapomeňte, že cena přechodu mezi pozicemi nemusí být nutně všude stejná.

Seznámení s prostředím KUIMaze

 • Vytvořte prostředí bludiště, tedy instanci třídy kuimaze.InfEasyMaze s mapou danou obrázkem maps/easy_intro/easy_intro_1.bmp:
  >>> import kuimaze
  >>> MAP = 'maps/easy_intro/easy_intro_1.bmp'
  >>> env = kuimaze.InfEasyMaze(map_image=MAP)
 • Zobrazte si mapu bludiště metodou render():
  >>> env.render()
  Měli byste vidět následující obrázek:

Okno s obrázkem si zatím nechte otevřené, nezavírejte ho!

 • Zkuste odhadnout, co dělá metoda reset(). Porovnejte výsledek následujícího volání s obrázkem bludiště:
  >>> env.reset()
  ((1, 0, 0.0), (4, 2, 0.0))
 • Zkuste odhadnout, co dělá metoda expand():
  >>> env.expand((1,0))
  [[(2, 0), 1.0], [(0, 0), 1.0]]
 • Zkuste znovu zavolat env.render(). Změnil se nějak obrázek?
 • Prozkoumejte easy_example.py a pokuste se pochopit, co se v něm děje.
 • Zkuste zkonstruovat cestu ze startu do cíle ručně a upravte metodu Agent.find_path() tak, aby natvrdo vracela tuto vaši cestu.
 • Zkuste tohoto svého Agenta odevzdat do BRUTE do úlohy 01-easy-search, viz níže.

Ačkoli mnozí jste již netrpěliví skočit na implementaci algoritmu A*, zkuste napřed hledání cesty v jednoduchém bludišti. Je to menší problém, bude se vám snáz krokovat a debugovat, ověříte si správné zacházení s prostředím na jednodušším problému. Základní komunikační rozhraní je stejné, tedy

import kuimaze
MAP = 'maps/easy_intro/easy_intro_1.bmp'
env = kuimaze.InfEasyMaze(map_image=MAP)
observation = env.reset() # returns start_pos, goal_pos
position = observation[0][0:2] # start position
positions_with_costs = env.expand(position) # list of lists [pos,cost], i.e. [[pos1, cost1],[pos2,cost2],...]
Odevzdávat budete také modul agent.py, přesně podle specifikace. Vyzkoušejte různé strategie prohledávání. Pokud napíšete dostatečně obecně, stejný kód bude fungovat i pro případ algoritmu A*. Odevzdávat budete do Upload systému.

Rozmyslete si trochu nad papírem datové struktury, které budete potřebovat.

programování hledání

 • Python queue nebo heapq vám mohou pomoci při ukládání uzlů prohledávacího stromu.

různé

 • visualizace různých prohledávacích algoritmů demonstrována na problému n-1 puzzle
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_01.txt · Last modified: 2023/04/28 14:01 by xposik