Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Instalace

Modul kuimaze se (zatím) neinstaluje pomocí nástrojů jako je třeba pip; modul si stáhnete ve formě balíku ZIP a rozbalíte do adresáře s vaším projektem.

Download

Stáhněte si archiv kuimaze.zip (Aktualizováno 21.4.2023)

Potřebné knihovny

Ke správnému fungování potřebuje prostředí kuimaze následující závislosti. Nainstalujte je pomocí příkazů:

# On Linux
pip3 install --user gym numpy
sudo apt-get install python3-pil.imagetk
 
# On Mac with installed Homebrew package manager
pip3 install gym numpy
pip3 install Pillow
brew install python-tk
 
# On Windows
pip3 install gym numpy
pip3 install Pillow

courses/b3b33kui/kuimaze/00_instalace.txt · Last modified: 2023/04/21 09:37 by xposik