Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Bodové hodnocení

Hodnocení je rozděleno následovně:

  1. Automatické hodnocení testuje výkon vašeho agenta na 5 prostředích. Strategii nalezenou vaším agentem pro dané prostředí pustíme n-krát a spočteme průměrný součet jím nasbíraných odměn. To pak porovnáme s učitelským řešením (agent vykonávající optimální strategii). Na každém z 5ti prostředí, ve kterém budete mít 80% a více než je učitelská hodnota součtu odměn, získáváte jeden bod.
  2. Manuální hodnocení je založeno na hodnocení kódu (clean code).
Hodnocený výkon min max poznámka
Kvalita RL algoritmu 0 5 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem.
Kvalita kódu 0 1 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných…

Kvalita kódu (1 body):

  • vhodné komentáře, nebo kód je srozumitelný natolik, že komentáře nepotřebuje
  • rozumně dlouhé, respektive krátké metody/funkce
  • jména proměnných (podst. jména) a funkcí (slovesa) pomáhají čitelnosti a srozumitelnosti
  • kusy kódu se neopakují (žádné copy-paste)
  • rozumné šetření pamětí a procesorovým časem
  • konzistentní názvy i rozložení kódu v celém souboru (oddělovat slova ve všech metodách stejně, atp.)
  • přehledná struktura kódu (vyvarujte se např. nepythonovskému přiřazování mnoha proměnných v jednom řádku)

Můžete následovat pro Python určený PEP8. Většina editorů (jistě PyCharm) na nedostatky s ohledem na PEP8 i sama upozorňuje. Můžete se také inspirovat např. zde nebo si přečíst o idiomatickém Pythonu na mediu.

courses/b3b33kui/semestralni_ulohy/4_rl/hodnoceni.txt · Last modified: 2023/04/29 11:04 by xposik