Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

13 Učení klasifikátorů II

Náplní tohoto cvičení je pokračování v metodách klasifikace v případě neznámého pravděpodobnostního modelu dat. Budeme se věnovat lineárnímu klasifikátoru.

  • semestrální úlohy - dotazy
  • dotazy k předmětu

Kvíz - rekapitulace

  • průřez celým semestrem
  • bez bodového hodnocení
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_13.txt · Last modified: 2023/05/26 08:28 by kostkja2