Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Distanční forma výuky

Výuka probíhá v normálním prezenčním režimu.

V případě potřeby přepneme na vzdálenou online výuku popsanou níže.

Technické řešení on-line kontaktu

On-line (v reálném čase) výuka, diskuse bude řešena pomocí BigBlueButton.org. Máme lokální školní instalaci, správa identit je integrována s Brute. Učitelé vás pozvou na setkání, v emailu dostanente odkaz. Pro základní předsavu doporučujeme shlédnout video. Pokud nebude specifikováno jinak, bude on-line výuka probíhat v obvyklém čase, jak je narozvrhována.

Pro asynchronní komunikaci prosím používejte obvyklé diskusní fórum, případně email učitelům.

Jako záložní řešení máme připravenu fakultní instanci zoom.us, Google hangouts, případně univerzitní MS Teams.

Přednášky

Budou v obvyklý rozvrhovaný čas. Slidy plus vysvětlení, pro doplnění výkladu budu vkreslovat do slidů. Součástí budou i multiple-choice otázky, podobně jako na poslední přednášce, kde jste hlasovali barevnými lístky.

Cvičení, semináře

on-line forma v obvyklých rozvrhovaných časech, bude především diskusí nad nehodnoceným kvízy – zadání dostanete s předstihem. Bude i prostor na konzultace k implementačním úlohám.

Hodnocené kvízy, ktere se odevzdávali na papíře během cvičení, se budou nyní odevzdávat v Brute, stejným způsobem jako jiné úlohy, které již znáte.

Programovací úlohy zůstávají v platnosti, termíny jsou uvedené v BRUTE.

Nedostupnost on-line výuky

Průběžně doplňujeme materiály na domácí stránce předmětu tak, aby bylo možné dostatečně kvalitní (samo)studium pro případ, že nemáte dostatečně kvalitní připojení pro on-line kontakt, nebo vám tato forma z nějakého důvodu nevyhovuje. Máme trochu štěstí i v tom, že témata která diskutujeme jsou zpracována různorodou formou a dostupná volně na internetu, včetně různých on-line demonstrací.

courses/b3b33kui/distancni_vyuka.txt · Last modified: 2023/04/29 18:03 by xposik