Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Bodové hodnocení

Hodnocení je rozděleno následovně:

 1. Automatické hodnocení testuje správnost policy (shodu správných a vámi vrácených akcí pro všechny stavy) v několika různých prostředích (příp. s různými discount factory).
 2. Manuální hodnocení je založeno na hodnocení kódu (clean code).
Hodnocený výkon min max poznámka
Kvalita algoritmu value iteration 0 2.5 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem.
Kvalita algoritmu policy iteration 0 2.5 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem.
Kvalita kódu 0 1 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných…

Automatické hodnocení:

 • shoda v policy 95% a více (průměr na n testovaných bludištích): 2.5 bodu
 • shoda v policy 90%-95% : 2 body
 • shoda v policy 85%-90% : 1.5 bodu
 • shoda v policy 80%-85% : 1 bod
 • shoda v policy 70%-80% : 0.5 bodu
 • méně než 70% shoda: 0 bodů

Kvalita kódu (1 bod):

 • vhodné komentáře, nebo kód je srozumitelný natolik, že komentáře nepotřebuje
 • rozumně dlouhé, resp. krátké metody/funkce
 • jména proměnných (podst. jména) a funkcí (slovesa) pomáhají čitelnosti a srozumitelnosti
 • kusy kódu se neopakují (žádné copy-paste)
 • rozumné šetření pamětí a procesorovým časem
 • konzistentní názvy i rozložení kódu v celém souboru (oddělovat slova ve všech metodách stejně, atp.)
 • přehledná struktura kódu (vyvarujte se např. nepythonovskému přiřazování mnoha proměnných v jednom řádku)

Můžete následovat pro Python určený PEP8. Většina editorů (jistě PyCharm) na nedostatky s ohledem na PEP8 i sám upozorňuje. Můžete se také inspirovat např. zde nebo si přečíst o idiomatickém pythonu na mediu či u pythonu.

courses/b3b33kui/semestralni_ulohy/3_mdp/hodnoceni.txt · Last modified: 2023/04/29 10:53 by xposik