Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Bodové hodnocení

Pozdě odevzdaní hráči se neúčastní turnaje a mají automaticky za turnaj 0 bodů!

Hodnocení je rozděleno takto:

  1. Minimální úspěšné splnění úlohy vyžaduje hráče, který dělá korektní tahy v každém stavu hrací plochy.
  2. Manuální hodnocení je založeno na hodnocení kódu (clean code).
  3. Automatické hodnocení je založeno na turnaji proti ostatním hráčům a automaticky hodnocené kvalitě algoritmu.
Hodnocený výkon min max poznámka
Konformita implementace 0 1 Ohodnocení algoritmu automatickým evaluačním systémem, který vyhodnotí, zda se hráč chová dle pravidel Reversi.
Kvalita kódu 0 4 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných… Bereme v úvahu složitost implementovaného algoritmu. Na čistě náhodném hráči není moc co hodnotit. Chápeme také, že u složitého algoritmu se snáz udělá implementační chyba.
Kvalita algoritmu - pořadí v žebříčku v turnaji s ostatními studenty 0 6 Turnaj prověří sofistikovanost navržených algoritmů. V každém podturnaji (dané velikostí pole) body rozdělíme do pětin, 1-2-3-4-6. Výsledné body za celý turnaj jsou potom maximum získané v podturnajích. Pokud hráč nedokončí turnaj svou chybou, získáte 0 bodů.
courses/b3b33kui/semestralni_ulohy/2_reversi/hodnoceni.txt · Last modified: 2023/04/28 15:07 by xposik