Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Návrhy zkouškových otázek

Nabízíme vám možnost získat bonusové body a podílet se na tvorbě zkouškového testu. Jak?

 1. Popřemýšlejte a vymyslete konkrétní zadání zkouškové otázky či úlohy. Inspirujte se úlohami, které byly v kvízech a midterm testu. Jde nám především o úlohy, které testují porozumění látce, nikoli encyklopedické znalosti či počtářské schopnosti.
 2. K úloze vytvořte i vzorové řešení.
 3. Navrhněte také způsob hodnocení úlohy, tj. kolik procent bodů udělit za jednotlivé části úlohy.
 4. To vše nám zašlete jedním ze dvou způsobů:
  • Buď váš návrh vložte přímo do výše odkázaného dokumentu formou návrhu změn.
  • Nebo vytvořte specifikaci otázky v prostém textovém formátu, nebo jako dokument (LaTeX, Word, …), příp. jako odkaz na online dokument, a zašlete to na email petr.posik@cvut.cz s předmětem “KUI - Návrh zkouškové otázky”
 5. Váš návrh posoudíme, zkontrolujeme správnost řešení, příp. jej ve spolupráci s vámi upravíme, zařadíme do veřejně dostupné sbírky řešených příkladů. Z ní pak chceme vybrat část otázek zkouškového testu.

Podmínky

 • O přijatelnosti zaslané úlohy a o počtu udělených bodů rozhodují učitelé. (Lehké/triviální otázky je možné zasílat také, ale počet bodů bude adekvátně snížen.)
 • Nebojte se, že bychom úlohu nepřijali např. kvůli nesprávnému matematickému zápisu. Jde o to, abychom pochopili princip navržené úlohy, formální náležitosti doladíme.
 • Za jeden přijatý návrh úlohy můžete získat až 5 bonusových bodů.
 • Můžete zaslat víc návrhů úloh, ale započítáme vám body za maximálně 2 zaslané úlohy (za ty, za něž byste od nás dostali nejvíce bonusových bodů).
 • Nemělo by se jednat o stejné nebo velmi podobné příklady, s nimiž jste se setkali v kvízech či testu (např. stejné zadání s jinými číselnými hodnotami). Máme zájem o typově odlišné úlohy.
 • Pokud úlohu najdete na internetu nebo v literatuře, můžete ji zaslat také, ale vždy uveďte zdroj!
 • Pokud různí studenti zašlou podobné zadání úlohy, body získává dříve zaslané zadání.
courses/b3b33kui/navrhy_otazek.txt · Last modified: 2023/05/03 14:09 by xposik