Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Úlohy Klasifikace znaků a Určení optimálního parametru klasifikátoru jsou hodnoceny zvlášť.

Klasifikace znaků

Klasifikátory jsou nejdříve v AE ohodnoceny jen z hlediska funkčnosti a otestovány na malém datasetu (max. 1 bod). Avšak hlavní ohodnocení (max. 8 bodů) proběhne až později v rámci “turnaje”, kdy se klasifikátory sběhnou na velkém datasetu.
  • Automatické otestování funkčnosti [0-1 bod]
  • Ohodnocení klasifikátoru podle nejbližšího souseda (k-NN) evaluačním systémem podle tabulky níže. [0–3 bodů]
  • Ohodnocení Bayesovského klasifikátoru za předpokladu nezávislosti podmíněných pravděpodobností evaluačním systémem podle tabulky níže: [0–5 bodů]
  • Kvalita kódu: [0–1 bod]
Použitý algoritmus řešení musí odpovídat algoritmu specifikovému v zadání. Pokud například bude za řešení naivního bayese vydáván kód k-NN, celá úloha může být ohodnocena nula body. V případě pochybností se zeptejte svého cvičícího.

V rámci otestování funkčnosti i podrobnějšího ohodnocení (“turnaj”) bude každý z algoritmů natrénován a otestován na dvou datasetech. Počty bodů získané za k-NN a Bayesovský klasifikátor (viz tabulky níže) na každém datasetu se sečtou. Celkový počet bodů je průměrem za oba datasety.

k-NN
správně klasifikováno počet bodů
>95% 3
>80% 2
>60% 1
=<60% 0
Bayesovský klasifikátor
správně klasifikováno počet bodů
>82% 5
>75% 4
>70% 3
>65% 2
>60% 1
>55% 0.5
=<55% 0
courses/b3b33kui/semestralni_ulohy/5_ml/hodnoceni.txt · Last modified: 2023/04/28 17:45 by xposik