Warning
This page is located in archive.

b3b33kui -- Kybernetika a umělá inteligence

Kontakt: Tomáš Svoboda

Přednášky, Cvičení, Literatura

V programovacích cvičení budeme používat Python, který se studenti naučí v B3B33ALP nebo v B4B33RPH, část úloh věnovaná statistickému strojovému učení s učitelem bude používat Matlab, který se využívá také v paralelně vyučovaném předmetu Automatické řízení a který bude potřeba také v následujícím semestru, v předmětu Optimalizace.

Hodnocení

Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent. Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získat celkem 50 bodů, test-písemka v polovině semestru je za 15 bodů a závěrečná zkouška za 35. Každou ze 4 vetších úloh (Search, Reversi, SDP+RL, ML) musíte odevzdat alespoň na minimální funkční úrovni. Za závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 15 bodů, za samostatné úlohy alespoň 20 bodů. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešené kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněny nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.

ABCDEF
100-9190-8180-7170-6160-5150-0

Cvičení nejsou povinná. Docházku budeme sledovat pro naši potřebu, např. pro zapamatování jmen. Předpokládáme, že diskuse nad problémy a konzultace k úlohám budou probíhat na cvičení. Malé úlohy a kvízy nebudou nahrazovány. V případě dlouhodobější nepřítomnosti kontaktujte svého cvičícího a domluvte si individuální konzultace.

různé

courses/b3b33kui/start.txt · Last modified: 2018/05/23 10:09 by hoffmmat