Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Načtení .png obrázku

Abychom dokázali s obrázky rozumně pracovat (učit se z nich a klasifikovat je), převedeme každý obrázek do formy číselného vektoru. Každé číslo bude odpovídat odstínu jednoho pixelu v obrázku.

TLDR

S využitím knihoven Pillow a Numpy je to velmi snadné:

from PIL import Image
import numpy as np
 
impath = 'train_data/img_1112.png'
image_vector = np.array(Image.open(impath)).astype(int).flatten()

Vysvětlení

Pokud vás víc zajímá, co výše uvedený kód dělá, zkusme si ho přepsat do postupné formy:

from PIL import Image
import numpy as np
 
impath = 'train_data/img_1112.png'
im = Image.open(impath)
print(type(im))
im2d = np.array(im)
print(type(im2d), im2d.shape)
im1d = im2d.flatten()
print(type(im1d), im1d.shape)
print(im1d)
Po spuštění byste měli dostat výstup podobný následujícímu:
<class 'PIL.PngImagePlugin.PngImageFile'>
<class 'numpy.ndarray'> (10, 10)
<class 'numpy.ndarray'> (100,)
[230 202 168 139 124 129 147 180 206 221 227 181 126 84 51 49 80 145
 206 241 227 169 102 50 18  7 27 96 183 233 212 156 92 40 21 15
 25 76 164 224 196 136 78 47 33 32 39 73 141 203 175 118 64 41
 42 45 48 66 122 184 151 87 39 24 35 34 28 35 84 156 139 76
 36 26 35 37 30 38 69 130 152 106 87 99 116 114 95 77 82 122
 198 180 186 217 237 226 199 168 152 172]
Vysvětlení:

 • Funkce Image.open() načte obrázek ze souboru a vrátí instanci třídy PngImageFile.
 • Funkce np.array() zkonvertuje obrázek na instanci třídy numpy.ndarray, tedy vytvoří 2D pole o rozměrech 10×10.
 • Metoda ndarray.astype() změní datový typ prvků pole.
 • Metoda ndarray.flatten() z matice 10×10 vytvoří vektor o délce 100, jehož obsah je vidět na konci výpisu.
courses/b3b33kui/semestralni_ulohy/5_ml/image.txt · Last modified: 2023/04/28 17:49 by xposik