Warning
This page is located in archive.

Semináře ACM

Místo a čas konání

Místo: T2:C2-84, čas: čtvrtek od 16:15. Rozvrh FEL

Tabulka s celkovým stavem

TABULKA - Celkový stav

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň
1. 23.2. (4) Uvod, seznameni se servery, vybrane ulohy, Minisoutěž I
2. 2.3. (2) Dynamické programování (DP)
3. 9.3. (4) Minisoutěž II
4. 16.3. (2) Cesty v grafech
5. 23.3. (4) Minisoutěž III
6. 30.3. (2) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
7. 6.4. (4) Minisoutěž IV
8. 13.4. (2) Výpočetní geometrie, mřížky
9. 20.4 (4) Minisoutěž V
10. 26.4. (2) odpadlo
11. 4.5. (0) odpadá, je pondělí
12. 11.5. (4) Minisoutěž VI, opakovací
13. 18.5. (2) Anatgonistické hry, Nim
14. 25.5. (4) Minisoutěž VII
CELKEM LS2023 . VÝSLEDKY TABULKA - Celkový stav

Seminář 1 (23.2.)

Proces odevzdávání úloh

Servery

V průběhu praktických cvičení a také při domácí aktivitě svá řešení budete odevzdávat do serverů

Na každém z těchto serverů si zřiďte konto, pokud ho tam ještě nemáte.


Úlohy

Pro ty, kdo si chtějí vůbec samostatně vyzkoušet celý proces, a pro rozcvičku:

Bodované úlohy:

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži I,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.


Seminář 02 (2.3.) Dynamické programování

Seminář 03 (9.3.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži II,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 04 (16.3.) Cesty v grafech

Přehledy a návody

Seminář 05 (23.3.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži III,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 06 ( 30.3.) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel

Seminář 07 (6.4.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži IV,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 08 (13.4.) Výpočetní geometrie, mřížky

Determinant matice, většinou stačí 2×2.

Některé základní výpočty pdf verze

Počítání průsečíků Soustava lin. rovnic, Cramerovo pravidlo

Jednoduchá aplikace 438 - The Circumference of the Circle, 10335 - Ray Inside a Polygon

Poloha bodu a polygonu (Hack: místo paprsku může postačit dostatečně dlouhá úsečka)

Reminder: Trigonometric identities

Pick's_theorem http://jwilson.coe.uga.edu/emat6680fa05/schultz/6690/pick/pick_main.htm

Všeobecný přehled na MFF (Programátorské kuchařky) http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/24/cook5.html

Polygon area example: https://www.mathsisfun.com/geometry/area-irregular-polygons.html, code: http://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form

Very Brute force Binary Search: https://onlinejudge.org/external/105/10566.pdf

Sweep line example Touching rectangles

Sweep line rotates:, http://www.spoj.com/problems/CERC07C/ (*_*_*) komentář

Graham Scan demo: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos226/demo/ah/GrahamScan.html (enable java?)
code: http://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-set-2-graham-scan/
Stanford examples: http://web.stanford.edu/class/cs97si/ (Namely: http://web.stanford.edu/class/cs97si/09-computational-geometry.pdf )

Rotate points instead of lines 8258 - Glyph Recognition (ICPC Live Archive | Regionals 2017 | Europe-Northwestern), solution idea

Množství komentovaných základních kódů https://www.geeksforgeeks.org/geometric-algorithms/

Kreslítko GeoGebra online https://www.geogebra.org/classic (http://www.geogebra.org/ ??) (začni variantou “classic”).

Zkuste samostatně:

10263 - Railway
10180 - Rope Crisis in Ropeland!

Seminář 09 (20.4.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži V,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 12 (11.5.) - Opakování většiny témat

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VI,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 13 (18.5.) Kombinatorické hry, Nim

Příklady:

Seminář 14 (25.5.) - kombinatorické hry a ostatní náměty k procvičení

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VII,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Společná sada

Tentokrát posluchači začínající i pokročilí vybírají z jediné společné sady úloh, body získají za každou vyřešenou úlohu.

courses/acm_all/2023_ls/seminare.txt · Last modified: 2023/05/25 16:16 by berezovs