Warning
This page is located in archive.

Anyone can make the simple complicated.
Creativity is making the complicated simple.


Charles Mingus


Organizace a zápočet

Seminář probíhá každý čtvrtek v 16:15-17:45/19:30 v E-311 E205 na Karlově náměstí.
Klasifikovanou součástí jsou samostatné domácí programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, které musí být akceptovány systémem UVA Online Judge .

Minisoutěže

V semestru je 6 minisoutěží v každé je zadáno více úloh. K zápočtu je nutno vyřešit celkem 6 úloh prezenčně v minisoutěži, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic, musí ztrátu dohnat jindy nebo si na ni dopředu předvídavě napracovat. Závěrečné známkování je dáno počtem prezenčně vyřešených úloh a lze si dále vypomoci domácí přípravou (viz níže).

 D: 6  --  9
 C: 10 -- 12  
 B: 13 -- 15
 A: 16  a více

Ve výběrovém semináři prozatím s klasifikací E nepočítáme.

Domácí příprava

Úlohy zadávané v minisoutěži nebo i mimo ní lze řešit doma samostatně. Každé tři doma vyřešené úlohy mají pro potřebu zápočtu váhu jedné prezenčně vyřešené úlohy. Doma vyřešených n úloh má tedy váhu (n div 3) prezenčních úloh, přičemž operace div představuje celočíselné dělení. Zůstává stále v platnosti, že je nutno prezenčně vyřešit alespoň 6 úloh.

Seminář vedou
Jakub Černý
Marko Genyk-Berezovskyj


Program semináře

I jednoduchá témata mají své kouzlo, leckdy jsem velmi překvapen, jak složité problémy lze elegantně vyřešit velmi jednoduchou metodou.

Pravidelně se bude střídat teoretický a praktický seminář. Na teoretickém semináři si vysvětlíme základní metody, triky a budeme řešit úlohy na papíře. Na programovacím semináři bude čistě programovací soutěž, zkusíte řešit zajímavé úlohy, které vedou na aplikaci teorie z předchozího semináře.

T Jakub 16.2. rozcvičky (zajímavé a hravé úložky, základní triky)
P Marko 23.2. rozcvičky (velmi jednoduché úlohy na seznámení se s judgem)
T Marko 1.3. rekurze, backtracking
P Marko 8.3. Programovací minisoutěž již naplno
T Marko 15.3. grafy I - reprezentace grafu, průchody grafu
P Jakub 22.3.
T Jakub 29.3. grafy II - aplikace průchodu do hloubky (topologické třídění, komponenty 2-souvislosti, …)
P Jakub 5.4.
T Jakub 12.4. dynamické programování
P Marko 19.4.
T Marko 26.4. geometrie - základy a ukázkové úlohy z jednotlivých metod
P Jakub 3.5.
T Jakub 10.5. perly (výběr těch nejhezčích úloh s velmi krátkým a efektivním řešením) – bude konec semestru, tak bombónek
P Marko 17.5.
courses/acm_all/2012_ls/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)