Warning
This page is located in archive.

Všeobecné poučení o hrách a Nim-u
Game Theory by Thomas S. Ferguson, Mathematics Department, UCLA
TopCoder - The Basic Introduction into Games
Járdro grafu Ukázka

Nové úlohy z Teorie her:
Matrix Game - mám řešení T.T.
Team Nim - chce domyslet - pro střídající se týmy ekvivalentní s NIM.
Nim-B Sum - Rozehřívací - (součet v B-té soustavě)
Special Nim Game - protihráč odebírá až 2násobek kamenů, které odebral předchozí, tady je to podobné jako v obyčejném nimu, počet kamenů vyjádříme jako součet nikoli mocnin dvou jako v binárním kódu ale jako součet čísel ve Fibonacciho posloupnosti 1,2,3,5,8,13,21, … přičemž uvažujeme jen charakteristický vektor z 1 a 0. Např. 43 = 34+8+1, což si napíšeme jako 1×34+0x21+0x13+1×8+0x5+0x3+0x1+1×1, tedy char. vektor 43 je 10010001. Je nutno uvážit, co se s charakteristickým vektorem děje v jednom tahu.

10165 - Stone Game - Jednoduché.
11534 - Say Goodbye to Tic-Tac-Toe - předpočítat tabulku Grundy čísel.
11758 - Left Right - Dopočítat!!!
11892 - ENimEN - Není klasický nim - nemůžu si vynutit vítězný tah ze stejné hromádky. Ale stačí uvažovat jen velikosti hromádek, pozor na hromádky o velikosti 1.
1559 - Nim - Domyslet.
3901. Black and White Nim - Težké! Pro odvážné!
External Link

courses/acm_all/2013_zs/seminar_02.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)