Warning
This page is located in archive.

Místo a čas konání

Místo: T2:C2-84, čas: čtvrtek od 16:15. Rozvrh FEL

Semináře

Tabulka s průběžným stavem

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň
1. 17.2 (2) Snadné počítání a příprava na dynamické programování
2. 24.2 (4) Minisoutěž I
3. 3.3. (2) Dynamické programování (DP)
4. 10.3. (4) Minisoutěž II
5. 17.3. (2) Cesty v grafech
6. 24.3. (4) Minisoutěž III
7. 31.3. (2) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
8. 7.4. (4) Minisoutěž IV
9. 14.4 (2) Výpočetní geometrie, mřížky
10. 21.4. (4) Minisoutěž V -
11. 28.4. (2) Anatgonistické hry, Nim
12. 5.5. (4) Minisoutěž VI
13. 12.5. (2) Opakování DP, grafů a aritmetiky
14. 19.5. (4) Minisoutěž VII opakování DP, grafů a aritmetiky
CELKEM LS2022 . VÝSLEDKY TABULKA - Celkový stav

Seminář 01. (17.2.) Běžné počítání a příprava na DP

Seminář 02 (25.2.)


Servery

V průběhu praktických cvičení a také při domácí aktivitě svá řešení budete odevzdávat do serverů

Na každém z těchto serverů si zřiďte konto, pokud ho tam ještě nemáte.


Proces odevzdávání úloh

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži I,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

V této sadě je polovina úloh na dynamické programování, ostatní slouží jako rozcvičkové ad hoc úlohy s různorodými metodami řešení.

Sada pokročilá


Seminář 03 (3.3.) Dynamické programování

Seminář 04 (10.3.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži II,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

V této sadě je část úloh na dynamické programování, ostatní slouží jako rozcvičkové ad hoc úlohy s různorodými metodami řešení.

Sada pokročilá

Také v této sadě nejsou všechny úlohy na dynamické programování (DP), některé lze řešit i bez DP.

Seminář 05 (17.3.) Cesty v grafech

Přehledy a návody

Seminář 06 (24.3.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži III,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 07 (31.3.) Aritmetika a kombinatorika

Seminář 08 ( 7.4.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži IV,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 09 (14.4.) Geometrie

Determinant matice, většinou stačí 2×2.

Některé základní výpočty (pdf verze )

Počítání průsečíků Soustava lin. rovnic, Cramerovo pravidlo

Poloha bodu a polygonu

Reminder: Trigonometric identities

Pick's_theorem http://jwilson.coe.uga.edu/emat6680fa05/schultz/6690/pick/pick_main.htm

Všeobecný přehled na MFF (Programátorské kuchařky) http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/24/cook5.html

Polygon area example: https://www.mathsisfun.com/geometry/area-irregular-polygons.html, code: http://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form

Very Brute force Binary Search: https://onlinejudge.org/external/105/10566.pdf

Sweep line example Touching rectangles

Sweep line rotates:, http://www.spoj.com/problems/CERC07C/ (*_*_*) komentář

Konvexní obal Graham Scan demo: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos226/demo/ah/GrahamScan.html (enable java?)
code: http://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-set-2-graham-scan/
Stanford examples: http://web.stanford.edu/class/cs97si/ (Namely: http://web.stanford.edu/class/cs97si/09-computational-geometry.pdf )

Rotate points instead of lines 8258 - Glyph Recognition (ICPC Live Archive | Regionals 2017 | Europe-Northwestern), solution idea

Množství komentovaných základních kódů https://www.geeksforgeeks.org/geometric-algorithms/

Kreslítko GeoGebra online https://www.geogebra.org/graphing?lang=en (http://www.geogebra.org/ ??)

Seznamy geometrických kreslítek https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interactive_geometry_software#2D_programs, http://mathforum.org/geometry/geometry.software.html

Seminář 10 ( 21.4.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži V,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 11 (28.4.) Kombinatoricke hry

Příklady:

Seminář 12 ( 5.5.) Různé

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VI,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada pokročilá

Seminář 13 ( 12.5.) Opakování zejména grafových postupů

Viz zejména seminář 05.

Seminář 14 ( 19.5.) Závěrečná směs

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VII,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Společná sada

Tentokrát posluchači začínající i pokročilí vybírají z jediné společné sady úloh, body získají za každou vyřešenou úlohu.

courses/acm_all/2022_ls/seminare.txt · Last modified: 2022/09/13 00:47 by berezovs