Warning
This page is located in archive.

Místo a čas konání

T2:C2-84, čtvrtek od 16:15. Rozvrh FEL

Semináře

Tabulka s průběžným stavem bodování

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň Úlohy/odkazy/prezentace
viz také pod tabulkou
1. 22.9. (4) Servery, konta, ukázkové úlohy a témata, cvičná odevzdání, jednoduchá opakování
2. 29.9. (2) Cesty v grafech
3. 6.10. (4) Minisoutěž I
4. 13.10. (2) Dynamické programování I
5. 20.10. (4) Minisoutěž II
6. 27.10. (2) Dynamické programování II
7. 3.11. (4) Minisoutěž III
8. 10.11. (2) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
9. 17.11. (4) odpadá, je státní svátek
10. 24.11. (4) Minisoutěž IV
11. 1.12. (2) Výpočetní geometrie, mřížky
12. 8.12. (4) Minisoutěž V
13. 15.12. (2) Kombinatorické hry, Nim
14. 12.1. (4) Minisoutěž VI
CELKEM ZS 202` . . . . TABULKA - VÝSLEDKY Tady je celkový stav

Seminář 1 (22.9.)

Provoz a administrace

V průběhu praktických cvičení a také při domácí aktivitě svá řešení budete odevzdávat do serverů

Na každém z těchto serverů si zřiďte konto, pokud ho tam ještě nemáte.

Návodník na řešení

Proces lze vyzkoušet s hotovým řešením

Úlohy pro první seminář

Komentáře k úlohám na zamyšlení, jednoduché obraty ve snazších úlohách

Vyzkoušejte si:

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži 0,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Začínající zkusí

(Upozornění: Úlohy níže jsou řazeny abecedně podle svých názvů, což nesouvisí s jejich tématikou, obtížností nebo jinými parametry.)

Pokročilí nebo začínající zkusí

Seminář 2 (29.9.) Cesty v grafech

Přednáška

Především BFS, DFS, Dijkstra, odkazy viz níže.

Přehledy a návody

Seminář 03 (6.10.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži I,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Sada začínající

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Mimořádné opatření Během semináře 6.10. mohou začínající účastníci také řešit a odevzdávat libovolné úlohy z 1. semináře (22.9.). Body se za ně budou započítávat stejně jako za úlohy níže.

Sada pokročilá

Seminář 4 (13.10.) Dynamické programování I

Seminář 05 (20.10.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži II,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 06 (27.10.) Dynamické programování II

Dodělávky: Viz Seminář 04 a úlohy v něm.

Seminář 07 (3.11.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži III,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 08 (10.11.) Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel

Seminář 09 (17.11.) Není

Způsobil však změnu v rozvrhu:

Seminář 10 (24.11.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži IV,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

Seminář 11 (1.12.) Výpočetní geometrie, mřížky

Determinant matice, většinou stačí 2×2.

Některé základní výpočty (pdf verze )

Počítání průsečíků Soustava lin. rovnic, Cramerovo pravidlo

Jednoduchá aplikace 438 - The Circumference of the Circle, 10335 - Ray Inside a Polygon

Poloha bodu a polygonu

Reminder: Trigonometric identities

Pick's_theorem http://jwilson.coe.uga.edu/emat6680fa05/schultz/6690/pick/pick_main.htm

Všeobecný přehled na MFF (Programátorské kuchařky) http://ksp.mff.cuni.cz/tasks/24/cook5.html

Polygon area example: https://www.mathsisfun.com/geometry/area-irregular-polygons.html, code: http://www.codeproject.com/Articles/13467/A-JavaScript-Implementation-of-the-Surveyor-s-Form

Very Brute force Binary Search: https://onlinejudge.org/external/105/10566.pdf

Sweep line example Touching rectangles

Sweep line rotates:, http://www.spoj.com/problems/CERC07C/ (*_*_*) komentář

Graham Scan demo: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos226/demo/ah/GrahamScan.html (enable java?)
code: http://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-set-2-graham-scan/
Stanford examples: http://web.stanford.edu/class/cs97si/ (Namely: http://web.stanford.edu/class/cs97si/09-computational-geometry.pdf )

Rotate points instead of lines 8258 - Glyph Recognition (ICPC Live Archive | Regionals 2017 | Europe-Northwestern), solution idea

Množství komentovaných základních kódů https://www.geeksforgeeks.org/geometric-algorithms/

Kreslítko GeoGebra online https://www.geogebra.org/graphing?lang=en (http://www.geogebra.org/ ??) (začni variantou “classic”).

Seznamy geometrických kreslítek https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_interactive_geometry_software#2D_programs, http://mathforum.org/geometry/geometry.software.html

Seminář 12 (8.12.)

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži V,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pro pokročilce

Seminář 13 (15.12.) Kombinatorické hry, Nim

Příklady:

Seminář 14 (12.1.)

Úlohy

Svoje výkony zapisujte samostatně do tabulky Výkony v minisoutěži VI,
po skončení minisoutěže v 19:30, posílejte otisky obrazovek z jednotlivých serverů s registrací vašich úspěchů na berezovs@fel.cvut.cz.

Posluchači, kteří již dříve ACM seminář absolvovali, se soustředí především na sadu pokročilou níže, za úlohy ze sady “začínající” nezískají body.
Naopak ti, kteří jsou na ACM poprvé, mohou řešit úlohy z obou sad, body získají za každou vyřešenou úlohu z kterékoli sady.

Sada začínající

Sada pokročilá

courses/acm_all/2022_zs/seminare.txt · Last modified: 2023/01/30 15:21 by berezovs