Warning
This page is located in archive.

Seminář 9

Dynamické programování

Na semináři jsme si na hravých rozcvičkách procvičili základy dynamického programování. Dále jsme řešili příklady na dynamické programování (prošli jsme úlohy na první stránce).

courses/acm_all/2012_ls/seminar_9_124.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)