Warning
This page is located in archive.

Seminář 6

Dnešním tématem jsou jednoduché grafové algoritmy. První 3 úlohy vedou na přímočaré jednoduché grafové algoritmy. Další 3 úlohy jsou o něco rafinovanější - vyžadují trochu přemýšlení, co že je tím grafem.

courses/acm_all/2012_ls/seminar_6_223.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)