Warning
This page is located in archive.

Regionálního kola soutěže ACM ICPC 2012 v Krakově se účastnily za FEL dva týmy ve skladbě
Vojtěch Cvrček, Erik Derner, Jérémie Dumas,
Adam Černý, Karel Horák, Petr Váňa.

Výsledky kola jsou k nahlednutí na stránkách ICPC.

Zadání úloh s vydestilovaným obsahem “bez omáčky” zde.

courses/acm_all/2012_zs/main/icpc_regional.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)