Warning
This page is located in archive.

Další geometrické úlohy, které mají něco do sebe:

Lze použít i nedopočítané úlohy z loňska:
http://www.spoj.com/problems/GEOPROB/
http://www.spoj.com/problems/JASIEK/
http://www.spoj.com/problems/CVXPOLY/
http://www.spoj.com/problems/VCIRCLES/
http://www.spoj.com/problems/AE5B1/
http://www.spoj.com/problems/RUNAWAY/
http://www.spoj.com/problems/CONDUIT/
http://www.spoj.com/problems/TETRA/
http://www.spoj.com/problems/QUADAREA/
http://www.spoj.com/problems/TRICENTR/
http://uva.onlinejudge.org/external/117/11796.html

No nazdar!

courses/acm_all/2013_zs/seminar_07.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)