Warning
This page is located in archive.

Seminář 9 (15.11.) Dynamické programování (DP)

Přehledy a ukázky
V Programátorských kuchařkách z MFF UK (kuchařky) je dobře popsáno DP: html výklad I , html výklad II, přibližně shrnuto v pdf.
Ve “světové” literatuře:
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link, DP je v Kap. 15.
S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, and U.V. Vazirani: Algorithms, Mcgraw-Hill Higher Education, 2006, link, pdf. , Kap. 6 s DP : kap. 6


Příklady k rozmyšlení

91. 10066 - The Twin Towers
92. 531 - Compromise
93. 11240 - Antimonotonicity
94. 10913 - Walking on a Grid
95. 10912 - Simple Minded Hashing
96. 11617 - An Odd Love


Něco navíc

97. Blocks 10559
98. History Grading 111

courses/acm_all/2012_zs/seminar_9_1511.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)