Warning
This page is located in archive.

Main

LS 2021

Organizace

Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny), za klidných dob v T2:C2-84 Dejvicích, v dobách karanténních online převážně z domova (viz stránku s podrobným programem semináře).
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme Archív regionálních kol ACM soutěže, Sphere Online Judge, UVA Online Judge podle potřeby případně další.

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest a ACM International Collegiate Programming Contest, která obvykle probíhá koncem zimního semestru. Aktulálně se ale plánují časové posuny soutěží kvůli karanténě.

Minisoutěže

V semestru je několik minisoutěží, typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé se řeší tématicky vybrané úlohy některých dřívějších regionálních ACM soutěží, každý účastník podle svých možností řeší kteroukoli a co nejvíce těchto úloh. K zápočtu je nutno získat potřebný počet bodů, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat buď v jiné minisoutěži nebo doma.

Domácí úlohy

Další body kromě povinných k zápočtu lze shromažďovat řešením úloh doma to jest mimo dobu semináře (židle řešitelova bude mnohdy asi stejná). Každá doma úspěšně vyřešená úlohy je hodnocena 1 bodem. Úlohy k domácímu řešení je nutno čerpat z nevyřešených úloh v minisoutěži nebo lze volit jiné po dohodě s vyučujícícmi. Lze je řešit kdykoli a odevzdávat kdykoli během semestru.

Zápočet a známkování

Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená mimo minisoutěž má hodnotu 1 bodu. V semestru je nutno vyřešit alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích, případně lze další úlohy řešit doma, to jest mimo dobu semináře. Klasifikace proběhne v posledním týdnu semestru, je nutno do té doby vyřešit adekvátní počet úloh.

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 36 -- 41  
 C: 42 -- 47 
 B: 48 -- 53
 A: 54 a více  

Ve volitelném semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Seminář vede
Marko Genyk-Berezovskyj


courses/acm_all/2021_ls/main.txt · Last modified: 2021/05/13 18:15 by berezovs