Warning
This page is located in archive.

Soutěžní úlohy 1.7.2012.

Témátka 30.6.2012.

Základní datové struktury:

Zásobník/Stack

Fronta

Priority Queue

Hash mapy

Vlastní datové struktury:

Union-find

Minimální kostra (a prioritní fronta)

Stringy: AdHoc

Dynamicke programovani

Suffix array

Vyhledavaci automat

courses/acm_all/2012_ls/letni_skola.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)