Warning
This page is located in archive.

Seminář 12 (6.12.) Závěrečná všehochuť, minisoutěž

(e_hexadecimálně == 14_decimálně)

Do soutěže a klasifikace se počítá každá vyřešená úloha ze všech uvedených níže. Prohlédněte si zběžně všechny a snažte se určit si pro sebe jejich vhodné pořadí od nejjednodušších až po nejnáročnější, i to je důležitou součástí soutěžní strategie.


Soutěžní úlohy
e1 514 - Rails

e2 673 - Parentheses Balance

e3 10242 - Fourth Point !!

e4 10583 - Ubiquitous Religions

e5 10722 - Super Lucky Numbers

e6 10915 - War on Weather

e7 11231 - Black and white painting

e8 11480 - Jimmy's Balls

e9 11581 - Grid Successors


Něco navíc
je tentokrát skryto mezi ostatními úlohami.

courses/acm_all/2012_zs/seminar_e_2012.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)