Warning
This page is located in archive.

Seminář 12 (6.12.) Geometrie, minisoutěž

(c_hexadecimálně == 12_decimálně)

Do soutěže a klasifikace se počítá každá vyřešená úloha ze všech uvedených níže. Prohlédněte si zběžně všechny a snažte se určit si pro sebe jejich vhodné pořadí od nejjednodušších až po nejnáročnější, i to je důležitou součástí soutěžní strategie.


Soutěžní úlohy
c1 142 - Mouse Clicks

c2 152 - Tree's a Crowd

c3 378 - Intersecting Lines

c4 438 - The Circumference of the Circle

c5 460 - Overlapping Rectangles

c6 737 - Gleaming the Cubes


Něco navíc

c7 270 - Lining Up

c8 Jako soutěžní lze tentokrát také řešit některou jednu úlohu z minulého semináře 11 dle vlastní volby.

courses/acm_all/2012_zs/seminar_c_612.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)