Warning
This page is located in archive.

Rozvrh: I , II , III , IV , V . UVA Judge , ACM Contest


Anyone can make the simple complicated. Creativity is making the complicated simple.)

Organizace a zápočet

Seminář probíhá každý čtvrtek dvakrát:
14:30-16:45 a 17:00-19:15 (pokaždé tři akademické hodiny) v E-311 na Karlově náměstí.
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem UVA Online Judge .

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest. Úspěšní řešitelé CTU Open Contest postoupí do Středoevropského regionálního kola a případně i do světového mistrovství.
V semináři se budeme věnovat také vybraným úlohám z minulých let těchto soutěží a se zájemci o soutěžení je probereme detailněji a podle potřeby v dodatečném semináři.
Za každou úlohu správně vyřešenou v soutěži získá každý člen řešitelského týmu 9 bodů do závěrečného hodnocení semináře.

Minisoutěže

V semestru je 7 minisoutěží, v každé je zadáno více úloh. K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 9 úloh prezenčně v minisoutěžích, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži. Každá úloha vyřešená v minisoutěži je hodnocena 3 body. Z těchto úloh musí tedy účastník získat alespoň 27 bodů.
Úlohy lze řešit i samostatně doma, každá doma vyřešená úloha je hodnocena 1 bodem.
Počet úloh, které účastník vyřeší prezenčně nebo doma, není nijak shora omezen.

Průběžný stav seminář 14:30
Průběžný stav seminář 17:00

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 27 -- 35
 C: 36 -- 44  
 B: 45 -- 53
 A: 54 nebo více 

Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Seminář vedou
Jakub Černý
Marko Genyk-Berezovskyj


Program semináře

I jednoduchá témata mají své kouzlo, leckdy jsem velmi překvapen, jak složité problémy lze elegantně vyřešit velmi jednoduchou metodou.

Pravidelně se bude střídat teoretický (T) a praktický (P) seminář. Na teoretickém semináři si vysvětlíme základní metody, triky a budeme řešit úlohy na papíře. Na programovacím semináři bude čistě programovací soutěž, zkusíte řešit zajímavé úlohy, které vedou na aplikaci teorie z předchozího semináře.

T Marko 20.9. Rozcvičky (zajímavé a hravé úložky, základní triky)
P Marko 27.9. Rozcvičky (snadné úlohy na seznámení se s UVA judge), zahřívací minisoutěž
T Marko 4.10. Rekurze, backtracking
P Marko 11.10. Programovací minisoutěž již naplno
T Marko 18.10. Grafy I - reprezentace grafu, průchody grafu
P Jakub 25.10. Minisoutěž
T Jakub 1.11. grafy II - aplikace průchodu do hloubky (topologické třídění, komponenty 2-souvislosti, …)
P Jakub 8.11. Minisoutěž
T Jakub 15.11. dynamické programování
P Jakub 22.11. Minisoutěž
T Marko 29.11. geometrie - základy a ukázkové úlohy z jednotlivých metod
P Jakub 6.12. Minisoutěž
T Jakub 13.12. perly (výběr těch nejhezčích úloh s velmi krátkým a efektivním řešením) – bude konec semestru, tak bombónek
P Marko 20.12. Minisoutěž naposled

Zimní škola

Pro zájemce můžeme před začátkem jarního semestru organizovat několikadenní zimní školu, kde probereme zajímavější úlohy a postupy, uspořádáme soutěž s věcnými cenami a podnikneme exkurzi na nějaké pěkné místo. Dohoda podle zájmu účastníků během semestru.

courses/acm_all/2012_zs/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)