Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Doplňující literatura

Kromě přednášek a skript doporučujeme tyto zdroje:

  • Kdo má potíže s úlohami středoškolské obtížnosti, trénujte např. zde a zde. Kdo neumí středoškolskou matematiku a základy fyziky, rychle se to doučte!
  • Vybrané pasáže z kursu Introduction to Linear Dynamical Systems na Stanfordu. Většina látky je za rámec našeho kursu, ale jsou tam hezké pasáže o lineární algebře a nejmenších čtvercích. K dispozici slajdy i videopřednášky. Hlavně pro studenty KyR! Doporučujeme přednášky 2-6, 9, 15-17. Viz také sbírka úloh.
  • Pro opakování a hlubší studium maticové a lineární algebry je výborná kniha Carl D. Meyer: Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Dříve šlo stáhnout PDF ze stránky autora, dnes už to nejde - ale stále snad možno stáhnout jinde na webu.
  • Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe: Convex Optimization. Velmi populární kniha o konvexní optimalizaci. Zhruba se dá říct, že kde my končíme, tam kniha začíná. Doporučujeme Appendix A a odstavce 1, 2.1., 2.2., 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Ke knize náleží kurs Convex Optimization I se slajdy a videopřednáškami!
courses/b0b33opt/literatura.txt · Last modified: 2021/09/16 22:07 by wernetom