Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Plán cvičení

Červeně jsou napsána čísla cvičení, která máte vypracovat a odevzdat jako přípravu (viz níže) a černě jsou ostatní plánovaná cvičení. Na první cvičení příprava není třeba.

č. pondělí
101
úterý
102
středa
103,105,106
čvrtek
107,108
Obsah Cvičení ze skript
01 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. Úvod. Formulace opt. úloh 1.1 a,c,f,i,k,l,m,n; 1.2; 1.3
02 27.02. 28.02. 01.03. 02.03. Maticová algebra. Linearita 2.1 b,c; 2.3; 2.4; 3.1 a,b,c; 3.2; 3.7; 3.8; 2.12 a; 2.16; 3.13; 3.15
03 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. Ortogonalita 4.1; 4.2; 4.3; 4.5 a,b; 4.13; 4.4; 4.6; 4.7; 4.10; 4.12; 4.14; 4.20
04 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. Úloha nejmenších čtverců 5.1; 5.3 a,b; 5.8 c,d; 5.17; 5.2; 5.3 g,h; 5.9; 5.16 a,b,d,e,f,h
05 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. Spektrální rozklad 6.1; 6.2 (první matice); 6.8 (druhá a sedmá matice); 6.16; 6.4; 6.5; 6.9; 6.10; 6.19; 6.25
06 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. PCA a SVD 7.1; 7.3; 7.5; 7.6; 7.8; 7.10; 7.2; 7.9; 7.11; 7.14; 7.15
07 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. Derivace. Extrémy fce na množině 8.1 b,c,d,f; 8.3 d,g; 8.10; 8.13; 8.4; 8.5 vybrané; 8.6 a; 8.8 b,d; 8.14; 9.7 další vybrané; 9.2 a,c,e; 9.3 f
08 17.04. 11.04. 12.04. 13.04. Volné lokální extrémy 10.1; 10.2 d,e; 10.3; 10.5; 10.6; 10.8; 10.9; 10.10
09 24.04. 18.04. 19.04. 20.04. Extrémy vázané rovnostmi 11.1 d; 11.4 c; 11.8; 11.11 a/i (odraz od rovinného zrcadla); 11.16; 11.12; 11.17; 11.18
10 04.05. 25.04. 26.04. 27.04. Lineární programování 12.1; 12.2 a,b; 12.3 a; 12.4 a; 12.9; 12.3 b,c,d,e; 12.4 c,f; 12.10; 12.15
11 09.05. 02.05. 03.05. 11.05. Konvexní množiny a mnohostěny 13.1 a,b,c,e,g; 13.2 a,b,e-j; 13.5 (jen netriviální případy); 13.7 a,b,d; 13.9; 13.10; 13.11
12 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. LP dualita 15.2; 15.3 a,b,g-ii; 15.1; 15.3 další vybrané; 15.4
13 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. Konvexní funkce, konv. optimalizace 16.1 a,b,d,e; 16.3 a,b,c,e; 16.7; 16.8; 17.1 c,d; 17.5; 16.5; 16.11 vybrané; 17.1 další vybrané; 17.3; 17.4

Přípravy na cvičení

Na každém cvičení se budou řešit příklady, které budou předem vyhlášeny v plánu cvičení. Abyste byli připraveni, před každým cvičením vybrané (napsané červeně) příklady vyřešíte doma na papír. Elektronickou kopii (scan, fotka, …) tohoto papíru odevzdáte do Brute jako úlohu cvi?? do termínu uvedeného v Brute. Za správné (aspoň částečně) a včasné odevzdání každé přípravy dostanete 1 bod, za pozdní či neodevzdanou 0 bodů. Body z příprav se na konci normalizují podle počtu cvičení tak, aby za semestr bylo max. 10 bodů. Odevzdávání příprav není nutné k zápočtu.

Může vám připadat nelogické řešit příklady, které jste ještě necvičili. Ale příklady budou vybrané tak, aby je byl schopen vyřešit každý, kdo si přečte příslušnou část skript a/nebo shlédne přednášku. Bez toho je cvičení ztrátou času pro učitele i studenta.

Pro některé příklady jsou ve skriptech naznačena řešení. Pokud takový příklad dostanete na přípravu, prosíme nedívejte se na tato řešení dříve, než přípravu odevzdáte.

Domácí úlohy

Během semestru dostanete několik domácích úloh. Vaším úkolem bude úlohu naprogramovat v Matlabu nebo Pythonu a odevzdat fungující kód. V odevzdaném kódu smíte použít jen základní funkce (pro Matlab vyjmenované vyjmenované zde).

Odkaz na nově zadanou domácí úlohu se vždy objeví v Brute. Řešení úlohy je nutno odevzdat do vyhlášeného termínu do Brute (datum+čas termínu viz tam), přičemž:

  • Fungujicí a včas odevzdaná úloha se hodnotí 1 bodem.
  • Pozdní odevzdání úlohy se penalizuje pokutou 0.001 bodu za každou započatou hodinu zpoždění, nejvíce však 1 bod.
  • Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.
  • Nutnou podmínkou zápočtu je dostat z každé úlohy 1 bod před odečtením pokuty za zpoždění.

Body z domácích úloh jsou na konci semestru normalizovány tak, aby celkový maximální počet byl 10 bodů (viz Hodnocení a zkouška).

Dotazy ohledně domácích úloh pište, prosíme, na diskuzní fórum.

Podmínky zápočtu

  • Odevzdané a fungující všechny domácí úlohy.
  • Dosažení daného minimálního počtu bodů celkem ze semestrálních testů (viz hlavní stránka)

Kdo odevzdá poslední fungující domácí úlohu až po zápočtovém týdnu, prosím požádejte svého cvičícího o zápočet emailem.

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu. Za důkaz plagiátorství považujeme už to, že nejste schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2023/05/02 13:45 by kroupto1