Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

9. Základy programování v jazyce C a přístup k HW

Osnova cvičení

  • Základy jazyka C a kompilace s využitím programu Make
  • Úvod k hlavní úloze

Základy jazyka C a kompilace s využitím programu Make

Zopakujte si základy programování v jazyce C

Prostředí POSIX a program Make

Jednoduchý program v jazyce C

courses/b35apo/tutorials/09/start.txt · Last modified: 2019/02/11 00:03 (external edit)