Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

1. Počítačová aritmetika

Celočíselná aritmetika

Doplňující materiál s podrobným popisem binárního kódování čísel určený pro samostudium

APOLOS - prerekvizita pro předměty Architektura počítačů a Logické systémy a procesory, Richard Šusta

Odkazy na další literaturu

courses/b35apo/lectures/01/start.txt · Last modified: 2019/02/19 14:41 by susta