Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B35APO - Architektura počítačů

Aktuality

  • Na Embedded World Conference 2022 jsme prezentovali náš simulátor a přístup k výuce v sekci kterou zahajovala prezidentka RISC-V Foundation, článek a prezentace jsou k dispozici na společné stránce k výuce architektur počítačů pro celé ČVUT https://comparch.edu.cvut.cz/
  • Zkouškové tremíny, musíme podat návrh do pátku, diskuze
  • Jsou vygenerovaná zadání pro čtvrtý domácí úkol, vyhodnocení upraveno k úpravám generátoru s podporou RISC-V, případné problémy hlaste ve fóru
  • QtRVSim 0.9.3 - oprava mapování framebufferu na LCD
  • Dva přípravky MZ_APO jsou k dispozici online včetně vzdáleného otáčení voliči
  • Je potřeba zvolit téma semestrálního projektu
  • V letošním běhu plánujeme změnu modelové architektury procesoru na instrukční sadu RISC-V. Absolventi předmětu se zapojili do změny výukového simulátoru na tuto architekturu. Projekt na GitHubu https://github.com/cvut/qtrvsim, online verze https://dev.jakubdupak.com/qtrvsim. Přesto, že jsme nainvestovali jak do předchozí MIPS verze tak jejího update na RISC-V značné úsilí tak systémový model ještě převedený není a i v uživatelském lze předpokládat výskyt chyb. Za každou novou na stránkách projektu korektně zdokumentovanou chybu bude přidělený bod za aktivitu a za pull request s opravou další (započítání více než 8 bodů na studenta do výsledné známky bude na individuálním posouzení).

Přístup k materiálům

  • Pro přístup k některým materiálům je vyžadováno přihlášení!
courses/b35apo/start.txt · Last modified: 2022/08/25 15:56 by pisa