Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

8. Sběrnice, V/V

Toto cviceni se v LS2018 necvici - muze se zacit semestranilni praci

Osnova cvičení

 1. Sběrnice, základní pojmy
 2. Obvodové řešení V/V adaptéru
 3. Sběrnice PCI

Co bych si měl na cvičení zopakovat/připravit

 1. Rozumět přednáškám (I/O podsystém I a II)
 2. Základy logických systémů - hradla, klopné obvody, apod.

Náplň cvičení

Základní pojmy

 1. Sběrnice vs. dvoubodový spoj
  1. Co mají tyto technické prostředky společného a v čem se liší?
  2. Uveďte příklady dvoubodového spoje.
  3. Uveďte příklady sběrnice.
 2. V/V adaptér
  1. Z jakých základních bloků se skládá obecný V/V adaptér na sběrnici? (nápověda: na sběrnici je takových adaptérů více, komunikace je obousměrná)
  2. Dokážete stručně popsat rozdíl v realizaci vstupní a výstupní brány?
 3. Adresace
  1. Vysvětlete pojmy individuální a skupinová adresace.
  2. Vysvětlete pojem dvouúrovňová adresace, k čemu se používá? Dokážete uvést příklad z praxe, kde se používá?
  3. Co je to relokovatlenost adaptéru a jak se realizuje?
  4. Co je to zrcadlení adresového prostoru? Kdy k němu dochází?

Obvodové řešení V/V adaptéru (pro zájemce)

Obvodové řešení V/V adaptéru již na PCI a modernějších sběrnicích není prakticky realizovatelné. Pro pochopení problematiky (před návrhem V/V adaptéru pro PCI) je však jednoduché obvodové řešení např. na sběrnici typu ISA vhodné.

Adresový dekodér:

Jednoduchý V/V adaptér:

 1. Navrhněte adresový dekodér. Máte 16b adresovou sběrnici, zařízení má 64 V/V registrů. Úkol: umístit registrové pole do V/V prostoru od adresy 0x1480, k dispozici je jeden obvod 74LS688.
 2. Diskutujte zrcadlení v tomto případě.
Příklad kompletního řešení

 1. Je tento adaptér relokovatelný?
 2. Na jaké adrese ve V/V prostoru bude přístupný?
 3. Dochází zde k zrcadlení?

Sběrnice PCI

 1. Pomocí programu lspci zobrazte PCI zařízení v počítači.
 2. Zobrazte podrobnosti o PCI zařízeních, adresy v paměti a V/V prostoru, které obsazují.
 3. Pomocí lspci -xxx zobrazte konfigurační prostor PCI a pro vybraná zařízení určete pomocí tohoto výpisu:
  • typ zařízení
  • výrobce zařízení
  • jaké adresy ve V/V prostoru obsazuje
  • jaké adresy v paměťovém prostoru obsazuje

Na přednáškách jste viděli příklad jednotlivých bloků adaptéru na PCI sběrnici, včetně řídicího konečného automatu. Rozšiřte tento návrh o možnost konfiguračního čtení a konfiguračního zápisu. (Časový diagram konfiguračního čtení:)

Měření pomocí logického analyzátoru

Měření průběhů základních cyklů sběrnice PCI. K měřenému počítači je připojen logický analyzátor, který umožňuje sledovat časové průběhy jednotlivých transakcí probíhajících na sběrnici PCI. Měřený počítač běží pod operačním systémem MS-DOS, který nám umožňuje snadný přístup k hardware (bez nutnosti řešit oprávnění, privilegované operace apod.). Pomocí testovacího programu “testpci” budeme generovat jednotlivé transakce - čtení/zápis do paměti, čtení/zápis na I/O, atd.

Studijní text: pci_text.pdf

Testovací program: testpci.zip

Odkazy

courses/b35apo/tutorials/08/start.txt · Last modified: 2019/02/11 00:03 (external edit)