Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Vývojové prostředí MipsIt

Tento program budeme používat pro psaní vlastního programu v asembleru a následné generování výstupního souboru pro simulátor Mips, MipsPipeS a MipsPipeXL (dnes budeme používat jenom simulátor Mips).

V nabídce

Applications -> Development vybereme MipsIt
Applications -> Development vybereme MipsIt-MIPS

Případně z příkazové řádky

/opt/wine/bin/wine /opt/mipsit/bin/MipsIt.exe

/opt/wine/bin/wine /opt/mipsit/bin/Mips.exe

1. Vytvoření nového projektu

Úvodní obrazovka po spuštění programu:Postupujeme v těchto krocích: File → New → karta Project,
kde vybereme Assembler, vyplníme jméno vytvářeného projektu a zvolíme umístění
Dále pak: File → New → karta File,
kde vybereme Assembler, vyplníme jméno souboru a zkontrolujeme zda máme zaškrtnuto “Add to project”

2. Psaní vlastního programu

Do nově otevřeného okna (s příponou *.s) pak píšeme vlastní program:


K tomuto účelu můžeme využít připravenou šablonu:

#define t0 $8
#define t1 $9
#define t2 $10

#define s0 $16
#define s1 $17
#define s2 $18

.globl start
.set noat
.ent start

start:
// Zde je místo pro Váš vlastní kód...

nop
.end start


Pro ukázku si můžete zkusit napstat krátký program, který sečte dvě čísla uložená v registrech s0 a s1, a výsledek uloží do registru s2.
addi s0, $0, 0x15
addi s1, $0, 0x45
add  s2, s0, s1

Klíčová slova .globl, .data, .text, .word jsou pseudoinstrukce překladače assembleru. Podrobný popis lze nalézt v dokumentaci (GNU Assembler Manual).

3. Kompilace

Projekt přeložíme výběrem v menu: Build → Build xx, kde xx je jméno Vašeho projektu. Alternativou je klávesa F7. Vygenerují se tři soubory s příponou *.o, *.out a *.sreg umístěné v podadresáři Objects aktuálního pracovního adresáře projektu. Při správném postupu by měla být obrazovka programu (výpis v okně “Output”) nasledující:Důležitá poznámka: Nikde v cestě nesmí být mezera. Pokud nefunguje překlad projektu je zapotřebí zkontrolovat cestu k projektu (a/nebo také: File → Options → karta Directories, a zde cesty pro: Executable files, Include files a Library files.

Simulační prostředí Mips

Tento program budeme používat pro simulaci vykonávání napsaného programu - sledování (krokování) vykonávání programu a ověření jeho funkčnosti.

1. Otevření souboru pro simulaci a příprava

Úvodní obrazovka po spuštění programu:Soubor vygenerovaný programem MipsIt (s příponou *.srec nebo *.out) načteme cez: File → Open. Dále pak zobrazíme pracovní registry procesoru (View → Register) a paměť programu (View → Memory).

2. Simulace

Po vykonání výše uvedeného postupu a odkrokování programu (Cpu → Step nebo klikáním na ikonu ) dostaneme:


Upozornění: Před opakovaným načtením souboru *.out nebo *.sreg je zapotřebí nejdřív zresetovat procesor: Cpu → Reset. Po každém zresetováni procesoru je zapotřebí soubor *.out nebo *.sreg načíst znovu. Okno pro vykreslování paměti (to žluté) má problémy s překreslováním - pokud se obsah paměti modifikuje instrukcemi sw nemusí být zápis vidět. Postačí jej na chvíli překrýt jiným oknem.

3. Opětovné načtení kódu do spuštěného simulátoru

Pokud je již některý ze simulátorů Mips.exe, MipsPipeS.exe nebo MipsPipeXL.exe spuštěný, lze kód do simulátoru načíst z prostředí MipsIT.exe aktivací položky

 Build -> Upload -> To Simulator (F5)

Volba zároveň provede inicializaci CPU do počátečního stavu.

4. Download

mips_v1.3.zip - zabalená instalace simulátoru MipsIt.

courses/b35apo/documentation/mipsit/start.txt · Last modified: 2019/03/12 09:30 by pisa