9. Přístup k HW z jazyka C na přípravku MZ_APO

Šablona na tvorbu aplikací.

Osnova cvičení

 • Základy jazyka C a kompilace s využitím programu Make
 • Četní a zápis do periferie na přípravku MZ_APO
 • Grafického výstupu na přípravku MZ_APO
 • Úvod k hlavní úloze

Základy jazyka C a kompilace s využitím programu Make

Zopakujte si základy programování v jazyce C

Prostředí POSIX a program Make

Jednoduchý program v jazyce C

Čtení a zápis z programu v jazyce C

Kompletní popis periferií implementovaných v simulátoru QtRvSim naleznete na stránce třetího cvičení v odstavci periferie mapované do paměťového adresního prostoru případně přímo v souboru README.md přímo z projektu. Součástí třetího cvičení je i ukázka překladu z jazyka C do assembleru s rozborem generovaného kódu. Nalézá se tam také archiv s programem. Program naleznete in v adresáři /opt/apo/qtmips_binrep (také v stud-support). Program se shodnou funkcí pro desku MZ_APO naleznete v adresáři /opt/apo/binrep/mzapo_binrep (také v stud-support). Porovnání analýzy kódu zkompilovaného pro architekturu ARM naleznete na konci dnešního cvičení.

Zápis a čtení digitálního vstupu/výstupu na přípravu MicroZed APO

K přihlášení do operačního systému GNU/Linux běžícímu na desce je možné použít protokol SSH.

ssh -i /opt/zynq/ssh-connect/mzapo-root-key root@192.168.202.xxx

Adresu desky je možné zjistit i z výpisu na obrazovce. Adresa je zobrazená binárně v každé řádce vždy od nejvýznamnějšího bitu (MSB) k bitu nejméně významnému (LSB). Další informace k připojení přes sériový port i SSH naleznete na stránce s návodem v sekci dokumentace. Zde se nachází i popis hardware desky.

Do adresářové struktury cílového systému je do adresářů /opt/apo a /opt/zynq připojený shodný svazek/obsah jako je na hostitelském PC

Nachází se zde i adresář se zdrojovými kódy programu pro test binární reprezentace

/opt/apo/binrep/print_binrep

Adresář vidí jak na host systému (PC) tak na target systému (Zynq). Ale na obou je jen read-only. Pro kompilaci je potřeba adresář zkopírovat a spustit v něm příkaz

cp -r /opt/apo/binrep/print_binrep /root
cd /root/print_binrep
make

Pro vynucení překompilování lze použít cíl clean pro smazání a cíl all pro opětovnou kompilaci. Cíl all je shodný s prvním uvedeným cílem, který je vybraný při volání bez parametrů.

make clean all

Na cílovém systému je přidaná i kopie zdrojového kódu v adresáři /root/apo/binrep/print_binrep, ten je stejně jako většina systému překrytý pod overlayem, takže lze přímo používat. Pozor, po restartu systému budou veškerá data ztracena. Vše se odehrává jen v lokální RAM (tmpfs, zjednodušeně RAM disk). Jednoduchá kompilace a spuštění

cd /root/apo/binrep/print_binrep
make
./print_binrep

Přímo na cílovém systému lze zdrojové kódy editovat programy

 • mcedit
 • vi/vim
 • nano (vhodne pouze pri pripojeni pres ssh)

Ty jsou k dispozici i na hostitelském PC, kde jsou navíc nainstalované i editory/prostředí

 • geanny
 • eclipse

Přidání SSH klíče

Automatické přihlášení, přenos dat a spuštění aplikace na cílovém zařízení s danou IP adresou vyžaduje již zavedený privátní klíč v SSH agentovi pro dané sezení

ssh-add /opt/apo/zynq/ssh-connect/mzapo-root-key

Posun po LED line

#define _POSIX_C_SOURCE 200112L

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "mzapo_parlcd.h"
#include "mzapo_phys.h"
#include "mzapo_regs.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
 unsigned char *mem_base;
 uint32_t val_line=5;
 int i;
 printf("Hello world\n");

 sleep(1);

 /*
  * Setup memory mapping which provides access to the peripheral
  * registers region of RGB LEDs, knobs and line of yellow LEDs.
  */
 mem_base = map_phys_address(SPILED_REG_BASE_PHYS, SPILED_REG_SIZE, 0);

 /* If mapping fails exit with error code */
 if (mem_base == NULL)
  exit(1);

 for (i=0; i<30; i++) {
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = val_line;
   val_line<<=1;
   printf("LED val 0x%x\n", val_line);
   sleep(1);
 }

 printf("Goodbye world\n");

 return 0;
}

Pouziti LCD

#define _POSIX_C_SOURCE 200112L

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "mzapo_parlcd.h"
#include "mzapo_phys.h"
#include "mzapo_regs.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
 unsigned char *mem_base;
 unsigned char *parlcd_mem_base;
 uint32_t val_line=5;
 int i,j,k;
 unsigned int c;
 
 printf("Hello world\n");

 sleep(1);

 /*
  * Setup memory mapping which provides access to the peripheral
  * registers region of RGB LEDs, knobs and line of yellow LEDs.
  */
 mem_base = map_phys_address(SPILED_REG_BASE_PHYS, SPILED_REG_SIZE, 0);

 /* If mapping fails exit with error code */
 if (mem_base == NULL)
  exit(1);

 struct timespec loop_delay = {.tv_sec = 0, .tv_nsec = 20 * 1000 * 1000};
 for (i=0; i<30; i++) {
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = val_line;
   val_line<<=1;
   printf("LED val 0x%x\n", val_line);
   clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, 0, &loop_delay, NULL);
 }
 
 parlcd_mem_base = map_phys_address(PARLCD_REG_BASE_PHYS, PARLCD_REG_SIZE, 0);

 if (parlcd_mem_base == NULL)
  exit(1);

 parlcd_hx8357_init(parlcd_mem_base);

 parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
 for (i = 0; i < 320 ; i++) {
  for (j = 0; j < 480 ; j++) {
   c = 0;
   parlcd_write_data(parlcd_mem_base, c);
  }
 }

 parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
 for (i = 0; i < 320 ; i++) {
  for (j = 0; j < 480 ; j++) {
   c = ((i & 0x1f) << 11) | (j & 0x1f);
   parlcd_write_data(parlcd_mem_base, c);
  }
 }

 loop_delay.tv_sec = 0;
 loop_delay.tv_nsec = 200 * 1000 * 1000;
 for (k=0; k<60; k++) {
  
  parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
  for (i = 0; i < 320 ; i++) {
   for (j = 0; j < 480 ; j++) {
    c = (((i+k) & 0x1f) << 11) | ((j+k) & 0x1f);
    parlcd_write_data(parlcd_mem_base, c);
   }
  }

   clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, 0, &loop_delay, NULL);
 }

 printf("Goodbye world\n");

 return 0;
}

Pouziti LCD

/*******************************************************************
 Project main function template for MicroZed based MZ_APO board
 designed by Petr Porazil at PiKRON
 
 change_me.c   - main file
 
 include your name there and license for distribution.
 
 Remove next text: This line should not appear in submitted
 work and project name should be change to match real application.
 If this text is there I want 10 points subtracted from final
 evaluation.
 
 *******************************************************************/
 
#define _POSIX_C_SOURCE 200112L
 
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
 
#include "mzapo_parlcd.h"
#include "mzapo_phys.h"
#include "mzapo_regs.h"
 
#include "font_types.h"
 
unsigned short *fb;
 
void draw_pixel(int x, int y, unsigned short color) {
 if (x>=0 && x<480 && y>=0 && y<320) {
  fb[x+480*y] = color;
 }
}
 
void draw_char(int x, int y, font_descriptor_t* fdes, char ch) {
}
 
int char_width(font_descriptor_t* fdes, int ch) {
 int width = 0;
 if ((ch >= fdes->firstchar) && (ch-fdes->firstchar < fdes->size)) {
  ch -= fdes->firstchar;
  if (!fdes->width) {
   width = fdes->maxwidth;
  } else {
   width = fdes->width[ch];
  }
 }
 return width;
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
 unsigned char *mem_base;
 unsigned char *parlcd_mem_base;
 uint32_t val_line=5;
 int i,j,k;
 int ptr;
 unsigned int c;
 fb = (unsigned short *)malloc(320*480*2);
 
 printf("Hello world\n");
 
 sleep(1);
 
 /*
  * Setup memory mapping which provides access to the peripheral
  * registers region of RGB LEDs, knobs and line of yellow LEDs.
  */
 mem_base = map_phys_address(SPILED_REG_BASE_PHYS, SPILED_REG_SIZE, 0);
 
 /* If mapping fails exit with error code */
 if (mem_base == NULL)
  exit(1);
 
 struct timespec loop_delay = {.tv_sec = 0, .tv_nsec = 20 * 1000 * 1000};
 for (i=0; i<30; i++) {
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = val_line;
   val_line<<=1;
   printf("LED val 0x%x\n", val_line);
   clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, 0, &loop_delay, NULL);
 }
 
 parlcd_mem_base = map_phys_address(PARLCD_REG_BASE_PHYS, PARLCD_REG_SIZE, 0);
 
 if (parlcd_mem_base == NULL)
  exit(1);
 
 parlcd_hx8357_init(parlcd_mem_base);
 
 parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
 ptr=0;
 for (i = 0; i < 320 ; i++) {
  for (j = 0; j < 480 ; j++) {
   c = 0;
   fb[ptr]=c;
   parlcd_write_data(parlcd_mem_base, fb[ptr++]);
  }
 }
 
 loop_delay.tv_sec = 0;
 loop_delay.tv_nsec = 150 * 1000 * 1000;
 for (k=0; k<60; k++) {
 
  for (ptr = 0; ptr < 320*480 ; ptr++) {
    fb[ptr]=0u;
  }
  // pixel (x,y) -> fb[x+y*480]
  for (i=0; i<200; i++) {
   for (j=0; j<20; j++) {
    fb[(i+k)+j+(i+k)*480]=0x1f<<5;
   }
  }
 
  parlcd_write_cmd(parlcd_mem_base, 0x2c);
  for (ptr = 0; ptr < 480*320 ; ptr++) {
    parlcd_write_data(parlcd_mem_base, fb[ptr]);
  }
 
  clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, 0, &loop_delay, NULL);
 }
 
 int x = 10;
 char str[]="Goodbye world";
 char *ch=str;
 font_descriptor_t* fdes = &font_winFreeSystem14x16;
 
 for (ptr = 0; ptr < 320*480 ; ptr++) {
  fb[ptr]=0u;
 }
 for (i=0; i<13; i++) {
  draw_char(x, 10, fdes, *ch);
  x+=char_width(fdes, *ch);
  ch++;
 }
 
 printf("Goodbye world\n");
 
 return 0;
}

Grafický výstup na display desky MZ_APO

K vývojovému kitu MZ_APO je připojený grafický displej s lokálním řadičem, který se stará o obnovování obrazu na TFT LCD display s rozměry 480 x 320 bodů.

Řadič přijímá příkazy zapisované na 16-bitovou bránu mapovanou do fyzického paměťového prostoru na adresu 0x43c00008 (PARLCD_REG_BASE_PHYS+PARLCD_REG_CMD_o).

Většina příkazů pak vyžaduje pro provedení vlastní operace zapsání dat. Data je potřeba zapsat na adresu 0x43c0000c (PARLCD_REG_BASE_PHYS+PARLCD_REG_DATA_o).

Příklad, jak zpřístupnit určitý rozsah fyzických adres pro práci z programu napsaného v jazyce C naleznete v prvním cvičení. Příklady použití mapování v aplikacích naleznete v adresářích

/opt/apo/binrep/mzapo_binrep
/opt/apo/lcd/mzapo_lcdtest

Kontrolér displeje vyžaduje konfiguraci množství parametrů pro nastavení parametrů volbu propojení vlastního LCD (“skla”) a pro nastavení napěťových úrovní a časování aby byl obraz stabilní a kontrastní.

Tuto funkci však není nutné z vašich programů provádět, protože počáteční nastavení provede již aplikace pro zobrazení IP adresy na displeji.

Pro zobrazení grafického výstupu tedy stačí vyslat příkaz 0x2c, který je následovaný požadovanými barvami jednotlivých bodů zadávaných ve formátu RGB 565 postupně řádek po řádku.

Složka počet bitů Bity
R - red 5 15 .. 11
G - green 6 10 .. 5
B - blue 5 4 .. 0

Požadovaný grafický výstup je možné připravovat přímo během vysílání dat na display (takto jsou implementované předložené testovací programy), ale pro přípravu složitějšího výstupu je mnohem vhodnější vykreslovat objekty to bloku paměti (frame-buffer) a poté vyslat dokončený obsah na display.

uint16_t *fb = (uint16_t*)malloc(sizeof(uint16_t) * width * height)

Úkoly

 1. zobrazte červený obdélník
 2. zobrazte zelený kruh, který částečně překrývá obdélník

Pro zdatnější je pak možné přidat nastavování barvy obdélníku s využitím rotačních voličů. Případně je možné voliči měnit polohu objektů nebo jejich velikost. Režim je možné přepínat například stlačením voliče.

Kompletní popis příkazů, kterými je možné konfigurovat řadič displeje naleznete v souboru

/opt/apo/zynq/doc/mz_apo/components/HX8357-C.pdf

Grafický výstup na simulátoru QtRvSim

Simulátor obsahuje jednoduchý model grafického displaye s rozlišením 480 x 320 bodů. V okně LCD display je zobrazovaná paměť jednotlivých bodů, která začíná na adrese 0xffe00000. Body jsou uložené za sebou postupně v řádcích s tím, že každý bod je reprezentovaný 16-bitovou hodnotou stejně jako na přípravku MZ_APO. Nejvýznamnějších 5 bitů odpovídá červené složce, poté následuje 6 bitů zelené složky a nakonec 5 bitů modré složky. QtRvSim je stejně jako varianta architektury ARM použitá na kitu na MZ_APO little-endian, takže chování je podobné. Pozor, pokud při testování na simulátoru QtMips, který v standardním nastavením simuluje architekturu MIPS ve variantě big-endian. Při jiném přístupu než 16-bit unsigned integer (například po slovech, nebo bytech) je chování jeho grafické “video” paměti odlišné od přípravku MZ_APO a QtRvSim.

Rozšíření, úkoly pro přípravu na další úlohy

Výpis textů, bitmapové fonty

Existuje mnoho možností jak definovat glyfy (grafické podoby) jednotlivých znaků, číslic, symbolů. Pokročilejší metody využívající popis glyfu křivkami umožňují zobrazit znak o libovolné velikosti. Jednodušší řešení přímo definuje podobu písmene informací, které body mají být nastaveny na barvu textu. Ostatní jsou ponechány s původní barvou nebo jsou vyplněné barvou pozadí.

Příkladem definice glyfů přímo binárně v matici 14×16 bodů může být následující soubor

https://github.com/ghaerr/microwindows/blob/master/src/fonts/winFreeSystem14x16.c

z projektu Microwindows.

Pole winFreeSystem14x16_bits definuje nastavení jednotlivých bitů v matici. Typ prvků pole MWIMAGEBITS odpovídá typu uint16_t. Nejvíce významný bit (MSB, bit 15) odpovídá nejlevějšímu bodu znaku/symbolu. Postupně následují další body v řádce. Nejméně významné bity pak většinou nejsou využité, znaky fontu 14×16 jsou užší než 16 bodů. Další položka pole odpovídá dalšímu řádku.

Pole winFreeSystem14x16_offset není pro daný font používané, protože výška každého znaku/symbolu je 16 bodů, to je 16 16-bitových čísel. Přitom první grafická representace odpovídá v kódování ASCII znaku mezera (0x20, 32 dekadicky). Pole winFreeSystem14x16_width definuje šířku každého znaku v bodech. Další informace a parametry již nejsou pro implementaci jednoduchého zobrazování textů podstatné.

 1. pokuste se přidat do vykreslovaného obrazu i zobrazení aktuálního času

Soubory s dalšími definicemi fontů v různé velkosti naleznete v adresáři

/opt/apo/lcd/fonts

počítačů v laboratoři.

Největší velikost obsahuje jen číslice. Některé fonty obsahují i několik úseků z kódové tabulky Unicode a pokrývají tak kompletně potřeby českého jazyka, Ruštiny i některé arabské jazyky. Základ aplikace s již definovanými hlavičkovými soubory pro použití fontů naleznete v adresáři

/opt/apo/mzapo_template

Aplikace je též dostupná z fakultního serveru GIT https://gitlab.fel.cvut.cz/b35apo/mzapo_template.

git clone https://gitlab.fel.cvut.cz/b35apo/mzapo_template.git

Datový typ použitý pro definice fontů naleznete v souboru font_types.h.

Příklad přístupu k periferiím na desce MZ_APO

Jednoduchý program, který kopíruje hodnotu z RGB voličů na RGB LED a řádku LED diod.

Program naleznete v adresáři /opt/apo/binrep/mzapo_binrep a na cílovém systému i v adresáři /root/apo/binrep/print_binrep.

/*******************************************************************
 Simple program to demostrate binary reprezentation on MicroZed
 based MZ_APO board designed by Petr Porazil at PiKRON

 mzapo_binrep.c    - main and only file

 (C) Copyright 2004 - 2017 by Pavel Pisa
   e-mail:  pisa@cmp.felk.cvut.cz
   homepage: http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa
   work:   http://www.pikron.com/
   license: any combination GPL, LGPL, MPL or BSD licenses

 *******************************************************************/

#define _POSIX_C_SOURCE 200112L

#include <sys/mman.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>
#include <byteswap.h>
#include <getopt.h>
#include <inttypes.h>
#include <time.h>

char *memdev="/dev/mem";

/*
 * Next macros provides location of knobs and LEDs peripherals
 * implemented in MZ_APO FPGA design.
 *
 * The complete list of peripheral implemented in the design
 * can be found on the page
 *  https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b35apo/documentation/mz_apo/start
 */

/*
 * Base address of the region used for mapping of the knobs and LEDs
 * peripherals in the ARM Cortex-A9 physical memory address space.
 */
#define SPILED_REG_BASE_PHYS 0x43c40000

/* Valid address range for the region */
#define SPILED_REG_SIZE   0x00004000

/*
 * Byte offset of the register which controls individual LEDs
 * in the row of 32 yellow LEDs. When the corresponding bit
 * is set (value 1) then the LED is lit.
 */
#define SPILED_REG_LED_LINE_o      0x004

/*
 * The register to control 8 bit RGB components of brightness
 * of the first RGB LED
 */
#define SPILED_REG_LED_RGB1_o      0x010

/*
 * The register to control 8 bit RGB components of brightness
 * of the second RGB LED
 */
#define SPILED_REG_LED_RGB2_o      0x014

/*
 * The register which combines direct write to RGB signals
 * of the RGB LEDs, write to the keyboard scan register
 * and control of the two additional individual LEDs.
 * The direct write to RGB signals is orred with PWM
 * signal generated according to the values in previous
 * registers.
 */
#define SPILED_REG_LED_KBDWR_DIRECT_o  0x018

/*
 * Register providing access to unfiltered encoder channels
 * and keyboard return signals.
 */
#define SPILED_REG_KBDRD_KNOBS_DIRECT_o 0x020

/*
 * The register representing knobs positions as three
 * 8-bit values where each value is incremented
 * and decremented by the knob relative turning.
 */
#define SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o     0x024


/*
 * The support function which returns pointer to the virtual
 * address at which starts remapped physical region in the
 * process virtual memory space.
 */
void *map_phys_address(off_t region_base, size_t region_size, int opt_cached)
{
 unsigned long mem_window_size;
 unsigned long pagesize;
 unsigned char *mm;
 unsigned char *mem;
 int fd;

 /*
  * Open a device ("/dev/mem") representing physical address space
  * in POSIX systems
  */
 fd = open(memdev, O_RDWR | (!opt_cached? O_SYNC: 0));
 if (fd < 0) {
  fprintf(stderr, "cannot open %s\n", memdev);
  return NULL;
 }

 /*
  * The virtual to physical address mapping translation granularity
  * corresponds to memory page size. This call obtains the page
  * size used by running operating system at given CPU architecture.
  * 4kB are used by Linux running on ARM, ARM64, x86 and x86_64 systems.
  */
 pagesize=sysconf(_SC_PAGESIZE);

 /*
  * Extend physical region start address and size to page size boundaries
  * to cover complete requested region.
  */
 mem_window_size = ((region_base & (pagesize-1)) + region_size + pagesize-1) & ~(pagesize-1);

 /*
  * Map file (in our case physical memory) range at specified offset
  * to virtual memory ragion/area (see VMA Linux kernel structures)
  * of the process.
  */
 mm = mmap(NULL, mem_window_size, PROT_WRITE|PROT_READ,
       MAP_SHARED, fd, region_base & ~(pagesize-1));

 /* Report failure if the mmap is not allowed for given file or its region */
 if (mm == MAP_FAILED) {
  fprintf(stderr,"mmap error\n");
  return NULL;
 }

 /*
  * Add offset in the page to the returned pointer for non-page-aligned
  * requests.
  */
 mem = mm + (region_base & (pagesize-1));

 return mem;
}

/*
 * The main entry into example program
 */
int main(int argc, char *argv[])
{

 unsigned char *mem_base;

 /*
  * Setup memory mapping which provides access to the peripheral
  * registers region of RGB LEDs, knobs and line of yellow LEDs.
  */
 mem_base = map_phys_address(SPILED_REG_BASE_PHYS, SPILED_REG_SIZE, 0);

 /* If mapping fails exit with error code */
 if (mem_base == NULL)
  exit(1);

 while (1) {
   uint32_t rgb_knobs_value;
   int int_val;
   unsigned int uint_val;

   /* Initialize structure to 0 seconds and 200 milliseconds */
   struct timespec loop_delay = {.tv_sec = 0, .tv_nsec = 200 * 1000 * 1000};

   /*
   * Access register holding 8 bit relative knobs position
   * The type "(volatile uint32_t*)" casts address obtained
   * as a sum of base address and register offset to the
   * pointer type which target in memory type is 32-bit unsigned
   * integer. The "volatile" keyword ensures that compiler
   * cannot reuse previously read value of the location.
   */
   rgb_knobs_value = *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o);

   /* Store the read value to the register controlling individual LEDs */
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = rgb_knobs_value;

   /*
   * Store RGB knobs values to the corersponding components controlling
   * a color/brightness of the RGB LEDs
   */
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB1_o) = rgb_knobs_value;

   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB2_o) = rgb_knobs_value;

   /* Assign value read from knobs to the basic signed and unsigned types */
   int_val = rgb_knobs_value;
   uint_val = rgb_knobs_value;

   /* Print values */
   printf("int %10d uint 0x%08x\n", int_val, uint_val);

   /*
   * Wait for time specified by "loop_delay" variable.
   * Use monotonic clocks as time reference to ensure
   * that wait interval is not prolonged or shortened
   * due to real time adjustment.
   */
   clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, 0, &loop_delay, NULL);
 }

 return 0;
}

Klíčová sekvence kódu přístupu k periferiím, jak jí vidí procesor ARM

Program je zkompilovaný překladačem GCC pro architekturu ARM Cortex-A (arm-linux-gnueabihf-gcc). Pro zkrácení kódu je využitá varianta kódování instrukcí Thumb, která kombinuje instrukce kódované do 16 a 32-bitů. Pro dekódování byl použitý nástroj objdump

arm-linux-gnueabihf-objdump --source mzapo_binrep | less

Při kompilaci nebyla požadovaná žádná optimalizace, proto kód opakovaně přistupuje do lokálních proměnných a řádky v assembleru lze velmi dobře porovnávat s řádky zdrojového kódu.

Pro případ bez optimalizace

   rgb_knobs_value = *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o);
              load value of the local variable "mem_base" from the
              memory location relative to the register r7
  106e6:    69fb      ldr   r3, [r7, #28]
              read value from the address corresponding to the
              sum of "mem_base" and "SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o"
              peripheral register offset
  106e8:    6a5b      ldr   r3, [r3, #36]  ; 0x24
              store read value to the local variable "rgb_knobs_value"
  106ea:    61bb      str   r3, [r7, #24]

   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = rgb_knobs_value;
              read "mem_base"
  106ec:    69fb      ldr   r3, [r7, #28]
              use short form (Thumb) instruction to add "SPILED_REG_LED_LINE_o"
  106ee:    3304      adds  r3, #4
              read "rgb_knobs_value" local variable
  106f0:    69ba      ldr   r2, [r7, #24]
              store "rgb_knobs_value" to the LED line peripheral register
  106f2:    601a      str   r2, [r3, #0]

   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB1_o) = rgb_knobs_value;
              load "mem_base"
  106f4:    69fb      ldr   r3, [r7, #28]
              add offset of the first RGB LED
  106f6:    3310      adds  r3, #16
              load "rgb_knobs_value"
  106f8:    69ba      ldr   r2, [r7, #24]
              store value to control color
  106fa:    601a      str   r2, [r3, #0]

   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB2_o) = rgb_knobs_value;
              load "mem_base"
  106fc:    69fb      ldr   r3, [r7, #28]
              add offset of the second RGB LED
  106fe:    3314      adds  r3, #20
              load "rgb_knobs_value"
  10700:    69ba      ldr   r2, [r7, #24]
              store value to control color
  10702:    601a      str   r2, [r3, #0]

   int_val = rgb_knobs_value;
              load "rgb_knobs_value"
  10704:    69bb      ldr   r3, [r7, #24]
              store value to "int_val"
  10706:    617b      str   r3, [r7, #20]
              no conversion between unsigned
              32-bit value and signed signed int.
              They are of the same size and there
              is no conversion between the unsigned
              and the second complement signed representation.
              The half range silently overflows/wraps.

   uint_val = rgb_knobs_value;
              load "rgb_knobs_value"
  10708:    69bb      ldr   r3, [r7, #24]
              store value to "uint_val"
  1070a:    613b      str   r3, [r7, #16]
              no conversion, the same size

   printf("int %10d uint 0x%08x\n", int_val, uint_val);
              the first argument register (r0 .. a0)
              is set to the start address of the format string
  1070c:    f240 70ac    movw  r0, #1964    ; 0x7ac
  10710:    f2c0 0001    movt  r0, #1
              load "int_val" into the second argument register (r1 .. a1)
  10714:    6979      ldr   r1, [r7, #20]
              load "uint_val" into the third argument register (r2 .. a2)
  10716:    693a      ldr   r2, [r7, #16]
              call the function
  10718:    f7ff eea8    blx   1046c <printf@plt>

Pro případ se základní optimalizací -O1

 Setup memory mapping which provides access to the peripheral
 registers region of RGB LEDs, knobs and line of yellow LEDs.
 mem_base = map_phys_address(SPILED_REG_BASE_PHYS, SPILED_REG_SIZE, 0);
  106b8:	2200   	movs	r2, #0
  106ba:	f44f 4180 	mov.w	r1, #16384	; 0x4000
  106be:	4610   	mov	r0, r2
                 argument 0 (r0) set to physical base
                 of the SPILED registers block. Use instruction
                 to set upper 16 bits of the register
  106c0:	f2c4 30c4 	movt	r0, #17348	; 0x43c4
  106c4:	f7ff ffa4 	bl	10610 <map_phys_address>

 /* If mapping fails exit with error code */
 if (mem_base == NULL)
  106c8:	b910   	cbnz	r0, 106d0 <main+0x1c>
  exit(1);
  106ca:	2001   	movs	r0, #1
  106cc:	f7ff ef18 	blx	10500 <exit@plt>

                 else setup r4 to virtual base of the mapping
  106d0:	4604   	mov	r4, r0

                 prepare address of text "int %10d uint 0x%08x\n"
                 outside of the loop, the 16 lower bits the first
  106dc:	f240 7670 	movw	r6, #1904	; 0x770
                 set upper 16 bits  
  106e0:	f2c0 0601 	movt	r6, #1

                 prepare value for struct timespec loop_delay  
  106e4:	9500   	str	r5, [sp, #0]
  106e6:	9701   	str	r7, [sp, #4]

   rgb_knobs_value = *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o);
              read value from the address corresponding to the
              sum of "mem_base" and "SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o"
              peripheral register offset
  106e8:	6a61   	ldr	r1, [r4, #36]	; 0x24
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = rgb_knobs_value;
              store "rgb_knobs_value" to the LED line peripheral register
  106ea:	6061   	str	r1, [r4, #4]
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB1_o) = rgb_knobs_value;
              store value to color register LED1
  106ec:	6121   	str	r1, [r4, #16]
   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB2_o) = rgb_knobs_value;
              store value to color register LED2
  106ee:	6161   	str	r1, [r4, #20]
   printf("int %10d uint 0x%08x\n", int_val, uint_val);
              copy value of argument 1 (r1) even to argument 2 (r2) 
  106f0:	460a   	mov	r2, r1
              set argument r0 from saved register r6
  106f2:	4630   	mov	r0, r6
  106f4:	f7ff eeda 	blx	104ac <printf@plt>

courses/b35apo/tutorials/09/start.txt · Last modified: 2024/04/18 13:52 by lencmich