B35APO - Architektura počítačů

Switch to pages for the English course variant (BE5B35APO)

Na letní semestr 2023/2024 je plánovaná prezenční výuka. Pokyny pro případnou vynucenou změnu: distedu - Organizace vzdálené výuky

The regular in person education is planned for 2024 summer term with EuroTeQ students attending remotelly en:distedu - Distance education organization for English variant

Obsah těchto stránek

Důležité odkazy

Pozadí a diskuze ke skladbě a organizaci předmětu

Aktuality

  • České vysoké učení technické je od ledna 2023 členem RISC-V International a participujeme v rámci její skupiny zaměřené na výuku (Academic and Training SIG)

Literatura

Starší MIPS edice

  • PATTERSON, David A. a John L. HENNESSY. Computer organization and design: the hardware/software interface. 4th rev. ed. Waltham: Morgan Kaufmann, c2012. Morgan Kaufmann series in computer architecture and design. ISBN 978-0-12-374750-1 (30 kusů v ústřední knihovně ČVUT)

Přístup k materiálům

  • Pro přístup k některým materiálům je vyžadováno přihlášení!
courses/b35apo/start.txt · Last modified: 2024/02/20 14:25 by lencmich