Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

12. Přehled vývoje architektury a koncepcí CPU (RISC/CISC)

Odkazy na další literaturu

Kromě kompletního výkladu koncepce zřetězeného zpracování instrukcí (pipelining) a budování RISC architektur ze základní doporučené literatury (Hennessy, J. L., and D. A. Patterson.) lze nalézt množství dobře napsaných článků a textů, které mohou posloužit jako úvod nebo naopak předkládají rozsáhlý přehled různých architektur. Například:

courses/b35apo/lectures/12/start.txt · Last modified: 2019/02/11 00:03 (external edit)