Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Opravný a náhradní zápočtový test

Podmínky náhradního testu (pro studenty kteří ze závažných důvodů nepsali test v řádném termínu) jsou stejné jako u původního zápočtového testu (max. 20 bodů, nutné minimum 10 bodů).

V případě opravného testu (v původním testu nebylo dosaženo požadovaného minima 10 bodů), je test bodován rovněž 0 až 20 body, započítávat do hodnocení ze semestru se však bude pouze 10 bodů (tj. nutné minimum).

courses/b35apo/news/opravny_test.txt · Last modified: 2019/02/11 00:03 (external edit)