Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jak používat GIT s SSH klíčem

Při vývoji aplikací, na kterém se podílí více vývojářů, lze efektivně řídit správu zdrojového kódu prostřednictvím verzovacího systému, v našem případě GITu. Pomocí něj lze také pohodlně zajistit distribuci zdrojového kódu mezi např. domácím počítačem, pracovní stanicí v učebně a vývojovým kitem MZAPO z git repozitáře. Pro potřeby výuky a projektů je na FEL k dispozici správa GIT repozitářů v aplikaci GitLab. Po přihlášení pomocí ČVUTid mohou studenti FEL využívat GitLab pro svoje projekty.

Pro pohodlnou práci s GIT repozitářem je doporučeno se vůči Git serveru autentizovat tzv. SSH klíčem.

Pokud ještě nepoužíváte SSH klíč, tak si jej můžete vytvořit (v Linuxu) příkazem ssh-keygen. Ve výchozím nastavení se veřejná a privátní část klíče uloží do adresáře .ssh va vašem domovském adresáři:

ssh-keygen
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Veřejnou část klíče (id_rsa.pub) následně přidáte do svého profilu v GitLabu - v žádném případě nevkládejte privátní část (id_rsa) vašeho klíče:

Ikona vašeho profilu → Settings → SSH keys

Související odkazy

courses/b35apo/documentation/githowto/start.txt · Last modified: 2019/04/12 19:59 by pisa