Warning
This page is located in archive.

Dokuwiki pro podporu tvorby www domácích stránek předmětů i dalších projektů spojených s výukou. Je to jedna komponenta rozsáhlejšího SW systému pro podporu výuky. Dalšími částmi jsou BRUTE - Balík pro Rezervace, Upload, Testování a Evaluaci studentských úloh a diskusní fóra. Případná nutná autentizace je standardní ČVUTid SSO a je jednotná pro všechny aplikace. Systémy komunikují se školním/fakultním informačním systémem (IS KOS) i integrující aplikací FELSight.

Většina prostoru je přístupná pro čtení komukoli. Založení, tvorba stránek a další detaily, viz help pro_ucitele. Učitelé po zalogování na této titulní stránce uvidí informace určené pro učitele či editory stránek a úloh.

Info pro studenty: Pokud se vám zdá, že nemáte přístup tam, kam máte mít, kontaktujte prosím svého učitele. Užitečné informace naleznete i na stránkách nápovědy

Solution for possible login problems.


start.txt · Last modified: 2018/02/04 10:14 by votavon1