Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Matlab v OPT

Domácí úlohy vypracujete v systému Matlab (zkratka pro 'MAtrix LABoratory), který sdružuje prostředky pro výpočty, vizualizaci, ladění a programování numerických úloh. Jedná se o široce rozšířeným systémem pro vědecko-technicé výpočty. Je používán na více než 3500 universitách a ve stovkách velkých firem, koukněte např. sem nebo na wikipedii.

Matlab není zadarmo. Nicméně ČVUT si platí multilicenci Campus-wide Matlab, dostupnou v neomezeném počtu i pro studenty. Můžete použít buď Individuální instalaci (v tom případě si při instalaci zvolte i Optimization Toolbox) nebo Matlab Online (spolu s Matlab Drive).

Jak se Matlab naučit

Matlabský jazyk není obtížný. Nebudeme vás jej učit na cvičení, ale naučte se jej prosím sami doma:

Tyto tutorialy si před vypracováním první úlohy nastudujte! (tento pokyn se opravdu, Opravdu, ale OPRAVDU nevyplatí ignorovat!!!) To, co bude pro vás nové a na co dejte při studiu důraz, je způsob indexování maticových bloků. Zbytek se naučíte používáním a vypisováním dokumentace příkazem 'help'.

Existuje nepřeberné množství dalších materiálů o Matlabu na webu. Nadšenci ocení knihu o numerickém počítání v Matlabu.

Není nutné mít nejposlednější verzi Matlabu, spíše je to na škodu. Pro naše účely by stačila i prastará (rok 1992) verze 4.0.

Matlab má integrované prostředí: příkazové okno, grafiku, editor a debugger. I když to svádí k velmi časté práci s myší, tak ten správný způsob práce je z příkazové řádky. Z té zadáváme příkazy, vypisujeme proměnné, spouštíme kód. Jednou z mála výjimek je debugger, který je pohodlnější obsluhovat myší.

Kód vám typicky nebude chodit “na první zapojení”. I když programovací jazyk je syntakticky jednoduchý, význam příkazů může být složitý, díky použití maticového zápisu. Matlab umožňuje velice hutný zápis a tedy už jediný řádek programu může dělat velmi mnoho. Proto je třeba kód ladit kousek po kousku. Každý kousek (pokud možno každý řádek) je nutno pečlivě otestovat: vypsat si vektory a matice před a po jeho vykonání a zkotrolovat, zda splňují všechny matematické vztahy, které mají splňovat.

Mnozí studenti neumějí programovat, ať už v Matlabu nebo jiném jazyku. Těm mohou být užitečné rady o psaní a ladění programu (i když jsou určené pro jiný předmět).

courses/b0b33opt/cviceni/matlab/start.txt · Last modified: 2021/02/05 13:49 (external edit)