Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Plán cvičení

Červeně jsou napsána čísla cvičení, která máte vypracovat a odevzdat jako přípravu (viz níže) a černě jsou ostatní plánovaná cvičení. Na první cvičení příprava není třeba.

č. pondělí
101,102
středa
103,104,105
čtvrtek
106
pátek
108
Obsah Cvičení ze skript Dom. úloha
01 20.09. 22.09. 23.09. 24.09. Úvod. Formulace opt. úloh 1.1 a,c,f,i,k,l,m,n; 1.2; 1.3
02 27.09. 29.09. 30.09. 01.10. Maticová algebra. Linearita. 2.1 b,c; 2.3; 2.4; 3.1 a,b,c; 3.2; 3.7; 3.8; 2.12 a; 2.16; 3.13; 3.15
03 04.10. 06.10. 07.10. 08.10. Ortogonalita 4.1; 4.2; 4.3; 4.5 a,b; 4.14; 4.4; 4.7; 4.8; 4.11; 4.13; 4.21 b,c
04 11.10. 13.10. 14.10. 15.10. Metoda nejmenších čtverců 5.1; 5.3 a; 5.5 c,d; 5.16; 5.2; 5.14; 5.3 g,h; DÚ1
05 18.10. 20.10. 21.10. 22.10. Spektrální rozklad a kvadratické funkce 6.1; 6.2 (první matice); 6.8 (druhá a sedmá matice); 6.14 a; 6.4; 6.5; 6.9; 6.10; 6.19; 6.26 DÚ2
06 25.10. 27.10. 04.11. 29.10. PCA, SVD 7.1; 7.6 a (použijte počítač); 7.11; 7.2; 7.3; 7.6 b,c; 7.10; 7.9; 7.15 DÚ3
07 01.11. 03.11. 11.11. 05.11. Derivace. Minima funkce na množině 8.3; 8.10; 8.12 a; 8.14; 9.2; 9.7 funkce a na množině c; 8.4; 8.5 vybrané; 8.6 a; 8.8 a,d; 8.13; 9.3 vybrané; 9.7 další vybrané DÚ4
08 08.11. 10.11. 18.11. 12.11. Volné lokální extrémy 10.1; 10.2 d,e; 10.5; 10.6; 10.8; 10.9; 10.10
09 15.11. 24.11. 25.11. 19.11. Extrémy vázané rovnostmi 11.1 d; 11.4 c; 11.5 d; 11.8; 11.12 a; 11.17; 11.18 DÚ5
09a 22.11. 26.11. Opakování, doplnění procvičené látky Mimo plán cvičení, přípravy nejsou vyhlášeny
10 29.11. 01.12. 02.12. 03.12. Lineární programování 12.1; 12.2 a,b; 12.3 a; 12.4 a; 12.9; 12.3 b,c,d,e; 12.4 c,f; 12.10; 12.15 DÚ6
11 06.12. 08.12. 09.12. 10.12. Konvexní množiny a mnohostěny 13.1 a,b,c,e,g; 13.2 a,b,e,f-j; 13.5 (jen netriviální případy); 13.7 a,b,d; 13.9; 13.10; 13.11
12 13.12. 15.12. 16.12. 17.12. LP dualita 15.2; 15.3 a,b,g-ii; 15.1; 15.3 další vybrané; 15.4
13 03.01. 05.01. 06.01. 07.01. Konvexní funkce, konv. optimalizace 16.1 a,b,d; 16.3 a,b,c,e; 16.11 vybrané; 17.1 vybrané; 17.3; 17.4; 17.5 (příprava nevyhlášena)

Přípravy na cvičení

Na každém cvičení se budou řešit příklady, které budou předem vyhlášeny v plánu cvičení. Abyste byli připraveni, před každým cvičením vybrané (napsané červeně) příklady vyřešíte doma na papír. Elektronickou kopii (scan, fotka, …) tohoto papíru odevzdáte do Brute jako úlohu cvi?? do termínu uvedeného v Brute. Za správné (víceméně…) a včasné odevzdání každé přípravy dostanete 1 bod, za pozdní či neodevzdanou 0 bodů. Body z příprav se na konci normalizují podle počtu cvičení tak, aby za semestr bylo max. 10 bodů. Odevzdávání příprav není nutné k zápočtu.

Může vám připadat nelogické, abyste řešili příklady, které jste ještě necvičili. Ale příklady budou vybrané tak, aby je byl schopen vyřešit každý, kdo si aspoň přečte příslušnou část skript a/nebo shlédne přednášku. Bez toho je totiž cvičení ztrátou času pro učitele i studenta.

Pro některé příklady jsou ve skriptech naznačena řešení. Pokud takový příklad dostanete na přípravu, nedívejte se na tato řešení dříve, než přípravu odevzdáte.

Domácí úlohy

Během semestru dostanete několik domácích úloh. Vaším úkolem bude úlohu naprogramovat v Matlabu nebo Pythonu a odevzdat fungující kód. V odevzdaném kódu smíte použít jen základní matlabské funkce vyjmenované zde (a příp. libovolné grafické funkce).

Odkaz na nově zadanou domácí úlohu se vždy objeví v plánu cvičení a v Brute. Řešení úlohy je nutno odevzdat do vyhlášeného termínu do Brute (datum+čas termínu viz tam), přičemž:

  • Fungujicí a včas odevzdaná úloha se hodnotí 1 bodem.
  • Pozdní odevzdání úlohy se penalizuje pokutou 0.001 bodu za každou započatou hodinu zpoždění, nejvíce však 1 bod.
  • Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.
  • Nutnou podmínkou zápočtu je dostat z každé úlohy 1 bod před odečtením pokuty za zpoždění.

Body z domácích úloh jsou na konci semestru normalizovány tak, aby celkový maximální počet byl 10 bodů (viz Hodnocení a zkouška).

Podmínky zápočtu

  • Odevzdané a fungující všechny domácí úlohy.
  • Dosažení daného minimálního počtu bodů celkem ze zápočtových testů (viz Zápočtové testy)

Kdo odevzdá poslední fungující domácí úlohu až po zápočtovém týdnu, musí napsat svému cvičícímu email a požádat ho o zápočet.

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu. Za důkaz plagiátorství považujeme už to, že nejste schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2022/01/21 15:38 by wernetom