Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-II jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
02.10.2018 1. S Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. P. Pošík
09.10.2018 2. L Hráč jako objekt, řízení hry. kamen-nuzky-papir.pdf, k-n-p-prednaska-2018-10-09.zip nebo gitlab.fel T. Svoboda
16.10.2018 3. S Python, základní kameny až skály. lecture03-intro.pdf; lecture03-python-stones.pdf, gitlab.fel, k-n-p po přednášce T. Svoboda
23.10.2018 4. L Složitější datové typy (slovníky), skládání, dědění. Trochu ještě vylepšíme k-n-p hráče, vylepšený. Dvouhráčové hry. lecture04-python-stones.pdf. Hra Reversi - představení úlohy. Začneme programovat piškvorky. ukázky kódů T. Svoboda
30.10.2018 5. S Složitější datové typy, Python comprehensions, Generátory, … lecture05-python-stones.pdf, ukážeme jak nám novinky pomohou v piškvorkách. ukázky kódů T. Svoboda
06.11.2018 6. L Čistý kód. PEP 8. Slajdy. Pro tisk. P. Pošík
13.11.2018 7. S Moduly. Automatické testování softwaru. P. Pošík
20.11.2018 Místnost T2:D3-309 8. L Intro to Spam filter. (Slajdy. Pro tisk.) Práce se soubory / T. Svoboda
27.11.2018 9. S Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) Zpracování chyb a výjimky. P. Pošík
04.12.2018 10. L Vestavěné nástroje Pythonu a analýza dat. Více o iterátorech a generátorech. P. Pošík
11.12.2018 11. S MP I: Vizuální ropoznávání reálných objektů v reálném světě J. Matas
18.12.2018 12. L MP II: Page rank, aneb lineární algebra za miliardy. Metoda power iteration. T. Svoboda
08.01.2019 15. S Shrnutí, dosažené výsledky, diskuse nad zajímavostmi, rph-final.pdf T. Svoboda + RPH tým

b4b33rph

courses/b4b33rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2019/01/10 14:58 by svobodat