Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-II jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
02.10.2018 1. S Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. P. Pošík
09.10.2018 2. L Hráč jako objekt, řízení hry. kamen-nuzky-papir.pdf, k-n-p-prednaska-2018-10-09.zip nebo gitlab.fel T. Svoboda
16.10.2018 3. S Python, základní kameny až skály. lecture03-intro.pdf; lecture03-python-stones.pdf, gitlab.fel, k-n-p po přednášce T. Svoboda
23.10.2018 4. L Složitější datové typy (slovníky), skládání, dědění. Trochu ještě vylepšíme k-n-p hráče, vylepšený. Dvouhráčové hry. lecture04-python-stones.pdf. Hra Reversi - představení úlohy. Začneme programovat piškvorky. ukázky kódů T. Svoboda
30.10.2018 5. S Složitější datové typy, Python comprehensions, Generátory, … lecture05-python-stones.pdf, ukážeme jak nám novinky pomohou v piškvorkách. ukázky kódů T. Svoboda
06.11.2018 6. L Čistý kód. PEP 8. Slajdy. Pro tisk. P. Pošík
13.11.2018 7. S Moduly. Automatické testování softwaru. P. Pošík
20.11.2018 Místnost T2:D3-309 8. L Intro to Spam filter. (Slajdy. Pro tisk.) Práce se soubory / T. Svoboda
27.11.2018 9. S Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) Zpracování chyb a výjimky. P. Pošík
04.12.2018 10. L Vestavěné nástroje Pythonu a analýza dat. Více o iterátorech a generátorech. P. Pošík
11.12.2018 11. S MP I: Vizuální ropoznávání reálných objektů v reálném světě J. Matas
18.12.2018 12. L MP II: Page rank, aneb lineární algebra za miliardy. Metoda power iteration. T. Svoboda
08.01.2019 15. S Shrnutí, dosažené výsledky, diskuse nad zajímavostmi, rph-final.pdf T. Svoboda + RPH tým

b4b33rph

courses/b4b33rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2019/01/10 14:58 by svobodat