Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Spam filter - krok 4

Vytvořte 3 jednoduché neadaptivní filtry, paranoidní, naivní a náhodný, a u každého z nich určete, jak kvalitní predikce poskytuje.

Testy ke kroku 4:

Příprava

Rozmyslete si a načrtněte na kus papíru:

 • Jakým způsobem se spam filtr vlastně používá?
 • Jaký je z hlediska implementace rozdíl mezi učicím se filtrem a filtrem, který se učit neumí?
 • Existuje nějaká část, kterou budou mít všechny spam filtry společnou?
 • Je lepší realizovat spam filtr jako funkci nebo jako objekt s vlastnostmi a metodami?
 • Jaké jsou minimální požadavky na tuto realizaci? Co všechno by měla umět? Jaké musí mít vstupy a co musí být jejím výstupem?

Příprava: Dědičnost

Prostudujte si, jak v OOP funguje a jak se v Pythonu realizuje dědičnost. Informace najdete např.

Jednoduché filtry

Úkoly:

 • V modulu simplefilters.py vytvořte tři třídy představující tři hloupé filtry:
  • NaiveFilter, který bude všechny emaily klasifikovat jako OK,
  • ParanoidFilter, který bude všechny emaily klasifikovat jako SPAM, a
  • RandomFilter, který bude maily náhodně zařazovat do tříd OK a SPAM.
  • Mají-li tyto filtry nějaké části společné, zkuste tyto rysy extrahovat do společného předka BaseFilter v modulu basefilter.py.

K čemu nám to bude:

 • Na jednoduchých filtrech si ukážeme základní kostru třídy představující v našem “frameworku” spamový filtr. Současně budeme mít k dispozici nějaké filtry, jejichž kvalitu si budeme moci otestovat pomocí funkcí z předchozího kroku.

Specifikace

Abychom umožnili pozdější automatické testování vašeho finálního filtru, budeme vyžadovat, aby se třída vašeho filtru jmenovala MyFilter a byla umístěna v modulu filter.py. V tomto kroku ale máte vytvořit 3 třídy pojmenované NaiveFilter, ParanoidFilter a RandomFilter umístěné v modulu simplefilters.py.

Filtr pro nás bude představován třídou, která bude mít minimálně dvě metody: train() a test(). Filtry, které se nebudou učit z dat, budou mít metodu train() prázdnou. Další struktura třídy je libovolná.

Metoda train():

Vstupy Cesta k adresáři s ohodnocenými emaily, tj. adresář musí obsahovat soubor !truth.txt. (Pro jednoduché filtry je to jedno.)
Výstupy Nic.
Efekty Vytvoření a nastavení vnitřních datových struktur třídy, aby byly později využitelné metodou test().

Metoda test():

Vstupy Cesta k adresáři s maily. (Adresář nebude obsahovat soubor !truth.txt.)
Výstupy Nic.
Efekty Vytvoří v zadaném adresáři soubor !prediction.txt.

Hodnocení kvality jednoduchých filtrů

Vytvořte jednoduchý skript, který vypočte kvalitu predikcí zvoleného filtru. Skript:

 • importuje třídu zvoleného filtru,
 • zavolá metodu train() na jedné poskytnuté datové sadě,
 • zavolá metodu test() na druhé poskytnuté datové sadě,
 • zavolá compute_quality_for_corpus() pro druhou datovou sadu,
 • kvalitu vypíše,
 • odstraní soubor !prediction.txt z datové sady.
courses/b4b33rph/cviceni/spam/krok4.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)