Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Distanční forma výuky. V tabulce přednášek níže jsou/budou odkazy. BBB je odkaz na on-line místnost pro přednášku. On-line místnost bude otevřena 15 minut před začátkem přednášky. Záznamy přednášek BBBzáznam odkaz vede na plný záznam s možností nelineárního posunu podle slidů, mp4 záznam je prosté lineární video, včetně kreslení, pdf pak anotované slidy. Vzhledem k tomu, že kreslení do přednáškových slidů doprovází výklad, je informační hodnota pdf nutně omezená.

TypeWhenParallel IDURIDescription
lectureTue09:15 – 10:451LinkBBB conference room for course B4B33RPH

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-III jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
22.09.2020 BBBzáznam, mp4, pdf 1. L Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. T. Svoboda
29.09.2020 BBBzáznam, mp4, pdf 2. S Hráč jako objekt, řízení hry. kamen-nuzky-papir.pdf, kódy T. Svoboda
06.10.2020 BBBzáznam, mp4, pdf 3. L Python, základní kameny až skály. lecture03-python-stones.pdf, kousky kódů, k-n-p po přednášce T. Svoboda
13.10.2020 BBBzáznam, mp4, pdf 4. S Složitější datové typy (slovníky), skládání, dědění. lecture04-python-stones.pdf, lecture04-python-stones-animace.pdf. Trochu ještě vylepšíme k-n-p hráče, vylepšený. Dvouhráčové hry. Začneme programovat piškvorky. ukázky kódů T. Svoboda
20.10.2020 5. L Hra Reversi - představení úlohy. Složitější datové typy (množiny), Python comprehensions, Generátory, Logické funkce, … lecture05-python-stones.pdf, lecture05-python-stones-animace.pdf, ukážeme jak nám novinky pomohou v piškvorkách. Kódy: snippets, piškvorky T. Svoboda
27.10.2020 6. S Čistý kód. PEP 8. Slajdy. Pro tisk. P. Pošík
03.11.2020 7. L Moduly. Automatické testování softwaru. P. Pošík
10.11.2020 8. S Intro to Spam filter. (Slajdy.) Práce se soubory. Refactoring (Kódy z přednášky) P. Pošík
17.11.2020 9. L Svátek
24.11.2020 10. S Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) Zpracování chyb a výjimky. P. Pošík
01.12.2020 11. L Vestavěné nástroje Pythonu a analýza dat. Více o iterátorech a generátorech. P. Pošík
08.12.2020 12. S MP I:
15.12.2020 13. S MP II:
05.01.2021 14. L Shrnutí, dosažené výsledky, diskuse nad zajímavostmi P. Pošík + RPH tým

b4b33rph

courses/b4b33rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2020/10/13 17:15 by svobodat