Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

V ZS 2021/22 jsou přednášky nahrávány (RPH YouTube playlist) a streamovány (streamy z učeben FEL). Odkazy na nahrávky se budou postupně objevovat na této stránce. Protože nahrávky budou procházet na fakultě jistými úpravami, očekáváme, že nahrávky budou k dispozici několik dní po přednášce. Lze využít i nahrávky online přednášek z minulého roku.

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-III jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
21.09.2021 YouTube 1 S Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. Kódy. P. Pošík
28.09.2021 2 L Svátek
05.10.2021 YouTube 3 S Hráč jako objekt, řízení hry. kamen-nuzky-papir.pdf, zdrojové kódy T. Svoboda
12.10.2021 YouTube 4 L Python, základní kameny až skály. lecture03-python-stones.pdf R-P-S kódy, snippets T. Svoboda
19.10.2021 YouTube 5 S Složitější datové typy (slovníky), skládání, dědění. lecture04-python-stones.pdf. Trochu ještě vylepšíme r-p-s hráče. snippets. T. Svoboda
26.10.2021 YouTube 6 L Složitější datové typy (množiny). Python comprehensions, Generátory, Logické funkce, … lecture05-python-stones.pdf, ukážeme jak nám novinky pomohou v piškvorkách. snippets T. Svoboda
02.11.2021 YouTube 7 S Procházky herním polem, logické funkce, jak na čitelný kód. lecture05-python-stones.pdf, ukážeme jak nám novinky pomohou v piškvorkách. Funkce jako parametr funkce. Greedy vs poziční hráč, testování strategií. Piškvorky po přednášce T. Svoboda
09.11.2021 YouTube 8 L Moduly. Automatické testování softwaru. (Slajdy. Pro tisk.) P. Pošík
16.11.2021 YouTube 9 S Čistý kód. PEP 8. (Slajdy. Pro tisk.) Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) P. Pošík
23.11.2021 Z minulého roku: BBB mp4 10 L POZOR! Přesun přednášky do KN:A-214 (budova Fakulty strojní na Karlově náměstí)! Intro to Spam filter. (Slajdy.) Refactoring Zpracování chyb a výjimky. P. Pošík
30.11.2021 YouTube 11 S Vestavěné nástroje Pythonu a analýza dat. Více o iterátorech a generátorech. P. Pošík
07.12.2021, YouTube 12 L Motivační přednáška I: Vizuální rozpoznávání reálných objektů v reálném světě J. Matas
14.12.2021, YouTube 13 S Motivační přednáška II: Page rank, od náhodné procházky k lineární algebře za miliardy. Metoda power iteration. T. Svoboda
04.01.2022 15 L Shrnutí dosažených výsledků Tým RPH

b4b33rph

courses/b4b33rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2021/12/17 10:45 by svobodat