Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Odevzdání jednoduchého hráče.

Nejpozději týden před odevzdáním finálního hráče pro turnaj byste měli mít funkčního alespoň nejjednoduššího hráče, hrajícího bez paměti. Pokud v průběhu týdne vidíte, že se k tomuto cíli neblížíte, neváhejte a během cvičení o problému diskutujte se cvičícím. Diskuse je významně efektivnější, pokud budete mít připravenu sadu konkrétních otázek

Hráč musí splňovat specifikaci. Je stejná pro toto odevzdání i pro finální odevzdání hráče do turnaje. Hráč tedy musí být schopen hrát, na jeho inteligenci nezáleží. Pokud hráč splňuje specifikaci (viz checklist níže), získáváte 2 body. Za inteligenci hráče, míněno nad rámec triviální konstantní odpovědi, a za dobře čitelný a komentovaný kód můžete získat další 4 body.

Doporučujeme provést kontrolu kompatibility se specifikací. Pro udělení 2 bodů potřebuje váš hráč splnit všechny následující body:

  • modul se musí jmenovat player.py 1),
  • třída hráče musí mít neprázdný popisný řetězec (docstring), který není delší než 80 znaků,
  • instanci třídy MyPlayer lze vytvořit s 1 vstupním argumentem (payoff maticí),
  • instanci třídy MyPlayer lze vytvořit s 2 vstupními parametry (payoff matice, počet iterací),
  • metoda move() vrací True a nebo False, tedy logický typ Boolean,
  • metoda record_opponents_move() existuje a je schopna přijmout vstupní parametr.
1)
Připomínáme, že odevzdáváte pouze tento soubor a žádný jiný. Soubor také nesmí být vnořen do dalšího podadresáře.
courses/b4b33rph/cviceni/veznovo_dilema/03_pd_hrac.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)