Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Dilema III

Program

 • Řešení DU
 • Diskuze kódu hráče vezňova dilematu
 • Testík
 • Procvičení objektů
 • Hádanka

Doplnění zadání PD

Hádanka

(Ne tak úplně) Vězňovo dilema v praxi

Jak splnit zadání úlohy

Několik základních kontrolních bodů, kterých je rozumné se držet:

 • správně pojmenovat soubor
 • správně pojmenovat třídu a metody
 • správné parametry metody (self)!
 • výstup metody
 • správné odsazení
 • neprepisovat vnitřní proměnné

Programovací testík

Zadání testíku 2 v interní části stránek.

Programovací úlohy na cvičení

Programujte samostatně a ptejte se cvičícího. Snažte se o eleganci. Rozmyslete si trochu řešení předem, třeba na papír.

 • Vytvořte funkci na výpis dvourozměrného seznamu(listu) print_data(data):
  • funkce má jako parametr libovolně velký ale dvourozměrný seznam
  • funkce by měla vypisovat seznam “čitelně” - tak aby bylo zřejmé v jakém je dané číslo řádku a sloupci
 • Vytvořte funkci na plnění dvourozměrneho seznamu s náhodným rozmístěním nul a jedniček, například pomocí funkce (randint)
  • otestujte funkci print_data(data) na vytvořeném seznamu

Pokud jste hotoví, začněte pracovat na programovací úloze z domácího úkolu.

Domácí úkol

Nadcházející neděli do 23:59:59 je třeba odevzdat PD hráče pro turnaj. specifikace

Programování

 • Pokuste se naprogramovat funkci line_size(r,c,data) která bude počítat velikost oblasti v řádku zaměřeném pozicí r, c. Oblastí je myšlena nepřerušovaná část 2d seznamu (v tomto případě řádku) se stejnou hodnotou v okolí zadané pozice, tedy stejnou hodnotou jako je v data[r][c]. Parametr data je dvourozměrný seznam nul a jedniče, r určuje řádek a c sloupec odkud se má velikost oblasti počítat. Hodnota oblasti(buď 0 nebo 1) je určena hodnotou data[r][c]. Návratovou hodnotou funkce je počet jedniček nebo nul v dané oblasti.
 • Rozmyslete jak by se dala funkce napsat tak, aby mohla případně počítat nejen v řádcích ale v obecném směru - (sloupcích, na diagonále).
 • Příklad:
  r=5
  c=5
  data = [ \
  [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 ] , \
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 ] , \
  [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 ] , \
  [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 ] , \
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] , \
  [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ] , \
  [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ] , \
  [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 ]]
  reg_size = line_size(r , c, data)
  print(reg_size)
  4
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_04.txt · Last modified: 2018/10/25 14:22 by svobodat