Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b4b33rph -- Řešení problémů a hry

Předmět prvního semestru bakalářského programu Otevřená informatika. Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

(Přednášky, Cvičení, Literatura, on-line materiály, Mapa stránek)

Přednášející: Tomáš Svoboda, Petr Pošík

Cvičící: Tomáš Svoboda, Petr Pošík, Jan Mrkos, Robert Pěnička, Ota Jašek, Jana Kostlivá, Petr Štibinger

Úlohy, hodnocení předmětu

Každý student bude pracovat na třech individuální úlohách (celkem max. 84 bodů) a jedné týmové úloze (max 10 bodů). Ve cvičeních budou pravidelně malé testíky za 0-2 body (celkem max 11 bodů). Není nastaven maximální počet absencí na cvičení. Na druhou stranu očekáváme, že diskuse a konzultace budou probíhat především v rámci standardních cvičení. Velmi pokročilí programátoři si mohou domluvit individuální program se svým cvičícím.

Díky případným bodům za aktivitu na cvičení či za vyřešení týmové úlohy lze získat více než 100 bodů. Extra body lze získat za aktivní diskuse, hlášení chyb na webové stránce, extra výkon na úlohách a pod. Počty bodů pro jednotlivé známky:

A B C D E F
100-90 89-75 74-60 59-45 44-30 29-0
  • U každé úlohy je potřeba získat minimální předepsaný počet bodů. Je tedy nutné odevzdat všechny individuální úlohy alespoň na úrovni splnění formální/minimální funkcionality. Splnění všech tří úloh na minimální akceptovatelné úrovni odpovídá stupni E.
  • Minimální celkový počet bodů z krátkých programovacích testíků pro lepší známku než E je 2. Jinak řečeno, student, který získá v součtu z programovacích testů méně než dva body, získá přinejlepším známku E bez ohledu na celkový součet bodů ze cvičení.
courses/b4b33rph/start.txt · Last modified: 2019/09/19 14:34 by svobodat