Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení a termíny

Odevzdání 1 (Korektně hrající hráč)

Termín odevzdání úlohy je v Upload Systému.

Hodnocený výkon min max poznámka
Správné umístění kamene 4 4 Položení kamene v souladu s pravidly. Program položí kámen na pole, kam je možné podle pravidel hrát.

Odevzdání 2 (Turnajový hráč)

Termín odevzdání úlohy je v Upload Systému.

Základní informace o turnaji

 • hraje se systémem každý s každým na hracím poli o velikosti 8×8
 • zápas se skládá ze dvou setů - v prvním začíná hráč “A”, v druhém začíná hráč “B”
 • za vítězství v zápase 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů
 • limit 1 sekunda na 1 tah (průměrné CPU)
 • limit 60 sekund na konstruktor hráče (metoda init)
 • zahrání neplatného tahu znamená ztrátu zápasu
 • překročení časového limitu znamená ztrátu zápasu
 • hráči mají zakázáno používat další vlastní výpočetní vlákna

Bodové hodnocení

Pozdě odevzdaní hráči se neúčastní turnaje a mají automaticky za turnaj 0 bodů!

Hodnocení je rozděleno takto:

 1. Minimální úspěšné splnění úlohy vyžaduje hráče, který dělá korektní tahy v každém stavu hrací plochy.
 2. Manuální hodnocení je rozloženo na hodnocení přístupu a myšlenky (tj. algortimus) a na hodnocení kódu (clean code).
 3. Automatické hodnocení je založeno na turnaji proti ostatním hráčům.
Hodnocený výkon min max poznámka
Kvalita algoritmu 0 10 Ruční ohodnocení algoritmu cvičícím. Hodnotí se především myšlenka, přístup, struktura implementace a další kvalitativní vlastnosti algoritmu.
Kvalita kódu 0 6 Komentáře, struktura, elegance, čistota kódu, vhodné pojmenování proměnných…
Pořadí v žebříčku v turnaji s ostatními studenty 3(0) 12 Turnaj prověří sofistikovanost navržených algoritmů, body rozdělíme do čtvrtin, 3-6-9-12. Pokud hráč pro chybu nedokáže hrát v turnaji, pak 0 bodů.
courses/b4b33rph/cviceni/reversi/hodnoceni_a_terminy.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)